Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Σουηδία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του κτηματολογίου της Σουηδίας, το οποίο αποτελείται από πέντε συνεκτικά τμήματα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Ποιο είναι το περιεχόμενο του κτηματολογίου;

Το κτηματολόγιο αποτελείται από διάφορα τμήματα, καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και χρησιμοποιείται για ποικίλους σκοπούς. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

 • μερίδια ακίνητης περιουσίας και κοινής περιουσίας
 • διοικητικά τμήματα
 • διευθύνσεις ακινήτων
 • γεωμετρική κατανομή των περιουσιών — χάρτης μητρώου
 • ιδιοκτήτες
 • σύσταση βαρών και εγγραφές
 • υποθήκες
 • δουλείες και επικαρπίες
 • σχέδια και κανονισμούς χρήσης γης
 • αρχαιότητες
 • μέτρα οριοθέτησης αγροτεμαχίων ή παρόμοια μέτρα
 • δικαιώματα μίσθωσης
 • ιστορικό
 • κτίρια
 • πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία ακινήτων
 • κ.λπ.

Το κτηματολόγιο τελεί υπό τη διαχείριση του Lantmäteriet (Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Κτηματολογίου).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο;

Η παροχή πληροφοριών σε άτομα που τις αναζητούν αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου είναι δωρεάν. Πληροφορίες μπορούν επίσης να ζητηθούν σύμφωνα με τις αρχές της πρόσβασης των πολιτών στα δημόσια έγγραφα. Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο κτηματολόγιο παρέχεται με καταβολή τέλους, με εξαίρεση την υπηρεσία Min fastighet (Η ιδιοκτησία μου), η οποία είναι δωρεάν.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο κτηματολόγιο;

Υπάρχουν διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναζήτησης που είναι προσπελάσιμες είτε απευθείας μέσω του ιστότοπου του Lantmäteriet είτε μέσω των Lantmäteriets återförsäljare (αντιπρόσωποι του Lantmäteriet — σχετικός κατάλογος παρατίθεται στον ιστότοπο του Lantmäteriet). Η χρήση των περισσοτέρων υπηρεσιών προϋποθέτει την καταβολή συνδρομής. Η πρόσβαση παρέχεται με ηλεκτρονικές και άμεσες υπηρεσίες ή με επιλογή και επεξεργασία. Την υπηρεσία προσφέρει επίσης ο ιστότοπος του Lantmäteriet

 • Min fastighet: Περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ιστορικό του κτηματολογίου

Το ηλεκτρονικό μητρώο άρχισε να δημιουργείται τη δεκαετία του 1970 και ολοκληρώθηκε το 1995. Το τεχνικό περιβάλλον και, σε κάποιον βαθμό, το περιεχόμενο του κτηματολογίου εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου, όπως και οι δίαυλοι πρόσβασης σε αυτό. Υπάρχουν σχέδια για τη θέση σε λειτουργία μιας εντελώς νέας τεχνολογικής πλατφόρμας για το κτηματολόγιο. Οι σχετικές εργασίες έχουν αρχίσει και θα συνεχιστούν τα επόμενα έτη.

Σύνδεσμοι

Αρχική σελίδα του Lantmäteriet στα αγγλικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.