Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Liikmesriikide kinnistusraamatud pakuvad mitmeid teenuseid, mis võivad riigiti erineda.

Kõikide kinnistusraamatute pakutavate põhiteenuste hulka kuulub maid ja varasid käsitleva teabe (näiteks asukoht ja omanik) registreerimine, analüüsimine ja säilitamine ning sellise teabe kättesaadavaks tegemine üldsusele ja ärikliendile.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.