Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Inglismaa ja Wales

Sellel lehel esitatakse teave Inglismaa ja Walesi kinnistusregistri kohta.

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Millist teavet Inglismaa ja Walesi kinnistusregister pakub?

Me registreerime maa- ja omandiõigusi Inglismaal ja Walesis. Meie visioon on „Teie maa- ja omandiõigused on tagatud ja kaitstud.“

Meie eelised:

  • anname kindlustunde
  • toimime usaldusväärselt
  • edendame innovatsiooni
  • oleme professionaalsed

Kinnistusametil on keskne ülesanne anda kinnisvaraturule kindlustunne ja julgus tegutseda. Ametis on kogu Inglismaa ja Walesi kohta registreeritud 4 triljoni naelsterlingi ulatuses omandiõigusi, sealhulgas 1 triljoni naelsterlingi ulatuses hüpoteeke. Kinnistusametil on 150 aasta jagu registripidamise kogemust ja ta on oma tegevust pidevalt tõhustanud, nii et 99% teabest ja 73% registreerimisteenustest esitatakse internetis. Me oleme muutuste teel, et luua oma tegevuse hõlbustamiseks maa ja omandiõiguste tänapäevasel digiplatvormil põhinev täielikult digitaalne register ning pakkuda klientidele tänapäevast ja tõhusat teenust.

Kas juurdepääs Inglismaa ja Walesi kinnistusregistrile on tasuta?

Kõik teenused on tasulised. Veebis kasutajaks registreerimine on tasuta ja suurem osa veebiteenuseid maksavad vähem kui posti teel osutatavad teenused.

Kuidas teha päringuid Inglismaa ja Walesi kinnistusregistris?

Kasutamine veebis

E-äriteenused võimaldavad äriklientidel esitada maa ja omandiõiguste registreerimise taotlusi või teha sidusaid sisukaardi otsinguid. E-äriteenuste kasutajad saavad kasutada ka meie tasuta MapSearch teenust, et kiirkorras

  • kontrollida, kas Inglismaal või Walesis asuv maa ja omand on registreeritud
  • saada omandiõiguste tunnusnumbrid
  • kontrollida, kas tegemist on täisomandi või rendimaaga

E-äriteenuste kasutajad peavad täitma kasutustingimusi, registreerima ennast kasutajaks ning omama muutuva summaga otsekorralduskontot Ühendkuningriigi pangas või hoiulaenuühistus.E-äriteenused: logi sisse

Kinnistu otsimise teenus (Find a property) on ette nähtud eraisikutele ning seda kasutavad ka väikeettevõtjad, Aadressi alusel saab otsida maa või omandi omanikku, selle piiride ulatust ja üleujutuste ohtu. Tuleb registreeruda kasutajaks ja tasuda teenuse eest krediit- või deebetkaardiga. Kinnistu otsimise teenus: logi sisse

E-äriteenuste kaudu saadavad registrikannetekoopiad ja katastriüksuste plaanid on ametlikud ärakirjad ning neid arvestab kohus tõendusmaterjalina. MapSearch otsingus puuduvad andmed hüvitise nõudmise võimaluste kohta seoses esitatud teabega.

Kinnistu otsimise teenuse kaudu saadavad registrikannete koopiad ja katastriüksuse plaanid ei ole ametlikud koopiad.

Kasutamine posti teel

Ametlikke registrikannete koopiaid ja katastriüksuse plaane saab taotleda posti teel, kasutades vorme OC1 (registrikanded) ja OC2 (dokumendid). Nimetatud vormid saab posti teel või Tema Majesteedi kinnistusameti veebisaidilt tasuta. Ametlikke koopiaid arvestab kohus tõendusmaterjalina.

Kui te ei leia teatava kinnistuga seotud teavet, võite saata ka posti teel indekskaardi päringu (vormi SIM), et saada kinnistu number, kui maa on registreeritud. Teenuse eest tuleb maksta kinnistusameti lõivumäärusega kindlaks määratud tasu.

Maamaksuregistris saab päringuid teha posti teel või internetis, kasutades e-äriteenuste all vormiK15 või ainult pankrotikannete otsimiseks vormi K16.

Viimati uuendatud: 14/06/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.