Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Itaalia

Selles osas antakse ülevaade Itaalia kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Itaalia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Itaalia kinnistusregister pakub?

Itaalia kinnistusregistrit peab Agenzia del Territorio, majandus- ja rahandusministeeriumi kontrolli all tegutsev mittetulunduslik avalik-õiguslik asutus, mis täidab ka katastri (vara) ülesandeid.

Registrid annavad teavet omandiõiguse ja muude maaga seotud õiguste üleminekut käsitlevate lepingute ning hüpoteekide seadmise ja nende alt vabastamise kohta.

Lisaks sellele on Trento ja Bolzano autonoomsetel provintsidel oma register. See pakub peamiselt katastri (vara) teavet.

Kas juurdepääs Itaalia kinnistusregistrile on tasuta?

Juurdepääs registritele on tasuline. Seega on on-line-juurdepääsu saamiseks vajalik eelnev registreerimine Poste Italiane (Itaalia postisüsteem) on-line-finantsteenuste saamiseks.

Trento ja Bolzano provintside registrit saavad kasutada ainult registreeritud kasutajad.

Kuidas teha päringuid Itaalia kinnistusregistris

Kinnistusregistris sisalduv teave on esitatud subjektide kaupa (füüsiline või juriidiline isik). Teavet on võimalik otsida isiku, vara või lepingu järgi.

Itaalia kinnistusregistri ajalugu

Registreeritud teabe arvutistamine algas 1986. aastal. Pärast rahandusministeeriumi suurt ümberkorraldamist liideti Itaalia kataster ja kinnistusregistrid üheks asutuseks ning 1995. aastal alustati andmete elektroonilist ülekandmist. Rahandusvaldkonna viimase suure reformiga loodi neli sõltumatut maksuasutust (sealhulgas Agenzia del Territorio, mis alustas tööd 1. jaanuaril 2001). Teenuste arvutistamine kiirenes ning selle tulemusena loodi 2007. aasta alguses praegune elektrooniline infosüsteem.

Viimati uuendatud: 18/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.