Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Holland

Selles osas antakse ülevaade Madalmaade kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Madalmaade kinnistusregister pakub?

Madalmaade kinnistusregister kuulub Kadaster’ile (katastri, kinnistusregistri ja kaardistamise amet), kes seda registrit ka haldab; Kadaster on ametiasutus, mis vastutab mis tahes kinnisvara (sealhulgas maad ja ehitisi) mõjutavate õiguste ja huvide ning selle kinnisvara erisuste (nt suurus) registreerimise eest.

Kas juurdepääs Madalmaade kinnistusregistrile on tasuta?

Ei, selle eest tuleb tasuda lõivu. Täiendava teabe saamiseks palume külastada Kadaster’i veebisaiti.

Kuidas teha päringuid kinnistusregistris?

Madalmaade kutsealade esindajad, kes on Madalmaade kinnistusregistri registreeritud kasutajad, saavad teha selles päringuid järgmiste otsinguparameetrite alusel:

 • omaniku või varaga seotud isiku nimi;
 • aadress;
 • postiindeks;
 • katastrinumber;
 • kaart;
 • asukohakaart;
 • tehingu number;
 • vara nimetus.

Kogu teave esitatakse hollandi keeles ning arveid esitatakse igakuiselt.

Professionaalsed registreeritud kasutajad riikides, kes osaleva EULIS’es (Euroopa maainfo teenistus), saavad Madalmaade kinnistusregistris teha päringuid järgmiste parameetrite alusel:

 • aadress;
 • postiindeks;
 • katastrinumber;
 • kaart;
 • asukohakaart.

Kogu teave esitatakse inglise keeles; arveid esitatakse asjaomase riikliku kinnistusregistri kaudu.

Üksikisikud saavad Madalmaade kinnistusregistris teha päringuid järgmiste parameetrite alusel:

 • aadress;
 • postiindeks.

Kogu teave (mida on küll vähem professionaalsetele kasutajatele pakutavast teabest) esitatakse hollandi keeles ning tasuda saab Mastercard’i, Visa Electron’i, Visa, American Express’i, Diners Club’i, iDEAL’i või Interneti-tšekkidega.

Madalmaade kinnistusregistri ajalugu

Teave on kättesaadav kõikide varade kohta alates Madalmaade Kadaster’i asutamisest (1832).

Ajavahemikul 1981–1985 sisestas Madalmaade Kadaster kogu selleks ajaks kogutud teabe arvutisüsteemi. Pärast 1985. aastat loodud teave on kättesaadav on-line-režiimis. Ajaloolisele teabele (1832–1985) pääsevad digitaalsetes arhiivides ligi Kadaster’i töötajad.

Seonduvad lingid

Euroopa maainfo teenistus, Kadaster (kinnistusregistri ja kaardistamise amet)

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.