Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Poola

Selles jaotises antakse ülevaade Poola kinnistusregistrist.

Sisu koostaja:
Poola
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet pakub Poola kinnistusregister?

Poola kinnistusregistrit (rejestr ksiąg wieczystych) peetakse kooskõlas kinnistusregistrite ja hüpoteekide seadusega.

Selle seaduse kohaselt peetakse kinnistusregistreid kinnisvara õigusliku seisundi kindlaksmääramise eesmärgil. Kinnistusregistrid sisaldavad järgmist teavet:

  • kinnisvara (sealhulgas selle koosseisu kuuluvate maatükkide) andmed;
  • täpsed andmed kinnisvara omaniku (omanike) või kasutusvaldaja kohta;
  • teave teiste isikute asjaõiguste kohta;
  • kinnisvara koormava hüpoteegi liik ja summa.

Kinnistusregistrid on avalikud dokumendid ja igaüks võib nendega tutvuda. Alates 2010. aasta juunist on võimalik kinnistusregistrile juurde pääseda elektrooniliselt, sisestades selle numbri.

Lisaks võib igaüks saada kinnistusregistri väljavõtte või tõendi kinnistusregistri kande kustutamise kohta.

Kas juurdepääs Poola kinnistusregistrile on tasuta?

Kinnistusregistriga saab tutvuda tasuta.

Tasu võetakse kinnistusregistri väljavõtte ja kinnistusregistri kande kustutamise kohta antava tõendi väljastamise eest.

Viimati uuendatud: 07/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.