EU-maiden kiinteistörekisterit

Jäsenvaltioiden kiinteistörekisterit tarjoavat erilaisia palveluja, jotka voivat vaihdella maittain.

Kaikkien rekistereiden peruspalveluihin kuuluvat kuitenkin maa- ja kiinteistötietojen – kuten tiedot sijainnista ja omistajasta – rekisteröinti, tutkiminen ja tallentaminen sekä näiden tietojen asettaminen yleisön ja ammattilaisten saataville.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.