EU-maiden kiinteistörekisterit

Itävalta

Portaalin tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Itävallan kiinteistörekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Millaisia tietoja kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Kiinteistörekisterissä (Grundbuch) on sekä oikeudellisia tietoja että faktatietoja. Siinä on tiedot kaikista oikeudellisesti sitovista kiinteistöihin liittyvistä toimista, jotka on toteutettu Itävallassa.

Itävallan kiinteistörekisteri ja sen sähköinen asiakirja-arkisto ovat saatavilla tuomioistuinten, notaarien, asianajajien ja tiettyjen tätä varten nimettyjen yritysten (Verrechnungsstelle) kautta.

Onko kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Tuomioistuin, notaari, asianajaja tai tiedot välittävä yritys (Verrechnungsstelle) perii rekisterin käytöstä pienen maksun. Luettelo kiinteistörekisteritietoja välittävistä yrityksistä (Verrechnungsstelle) on Itävallan oikeuslaitoksen verkkosivuston osiossa Grundbuch.

Hakujen tekeminen kiinteistörekisterissä

Käyttämällä hakuperusteena kiinteistön sijaintikunnan nimeä (Katastralgemeinde) ja rekisterinumeroa (Einlagezahl, EZ) tai tontin numeroa (Grundstücksnummer) tietokannasta voi saada seuraavia tietoja:

  • ajankohtaisia ja vanhoja kiinteistörekisteriotteita
  • otteita lisätietoja sisältävistä rekistereistä (Hilfsverzeichnisse).

Rekisterien sisältämät tiedot ovat voimassa olevia tietoja. Pyynnöstä on mahdollista saada myös rekisteristä jo poistettuja (mutta vain sähköisen rekisterin käyttöönoton jälkeen tallennettuja) tietoja. Tätä vanhemmat tiedot ovat saatavilla vain paperimuodossa.

Päärekisteri, asiakirjarekisteri ja lisätietoja sisältävät rekisterit ovat julkisia. Pelkästään omistajan nimellä haettaviin tietoihin sovelletaan tiukkoja rajoituksia. Jos oikeudellinen intressi tällaiseen hakuun on osoitettavissa, haku voidaan tehdä Bezirksgericht-tuomioistuinten kiinteistörekisteriosaston kautta.

Itävallan kaupparekisterin historiaa

Noin vuodesta 1870 vuoteen 1992 kiinteistörekisterit olivat paperimuodossa. Tiedot siirrettiin vuosina 1980–1992 kiinteistörekisteritietokantaan. Kiinteistörekisteri siirrettiin 7.5.2012 uuteen ohjelmaan, ja sen jälkeen sitä on kehitetty ja automatisoitu edelleen.

Päivitetty viimeksi: 26/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.