Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: hollanti.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Belgia

Tässä esitetään yleiskatsaus Belgian kiinteistörekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Belgia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mitä Belgian kiinteistörekisteri tarjoaa?

Kiinteää omaisuutta koskevia tietoja saa Belgiassa kolmelta eri taholta, jotka ovat varsinainen kiinteistörekisteri (kadaster/cadastre), rekisteröintivirastot (registratiekantoren / bureaux de l’enregistrement) ja kiinnitysrekisterit (hypotheekbewaringen / conservations d’hypothèques). Nämä kolme tietolähdettä ovat osa valtiovarainministeriön osastoa, joka vastaa omistajuutta koskevista asiakirjoista (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie / Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Varsinaisen kiinteistörekisterin ja rekisteröintivirastojen tehtävät liittyvät pääasiallisesti mutta eivät yksinomaan verotukseen. Kiinnitysrekisterien vastuulla on kiinteän omaisuuden lainhuudatus: kiinteään omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien luominen ja siirtäminen elävien kesken on kirjattava kiinnitysrekisteriin, jotta nämä oikeudet ovat pantavissa täytäntöön vilpittömässä mielessä toimiviin sivullisiin nähden.

Onko Belgian kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kiinteistörekisterin, rekisteröintivirastojen ja kiinnitysrekisterien tiedoista peritään maksu, samoin kuin kiinnitystietojen tallentamisesta. Maksun määrä vaihtelee asiakirjatyypin ja pyydettyjen tietojen mukaan.

Hakujen tekeminen Belgian kiinteistörekisterissä

Haettaessa tietoja kiinteästä omaisuudesta tai kiinteään omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien haltijasta hakuja voi yleensä tehdä joko kiinteistön (osoite tai kiinteistörekisteritunnus) tai siihen kohdistuvien oikeuksien haltijan (nimi tai henkilötunnus) perusteella.

Valtiovarainministeriön osasto, joka vastaa omistajuutta koskevista asiakirjoista, on tehnyt tiettyjen ammattiryhmien kanssa (kuten notaarit, maanmittarit ja kiinteistönvälittäjät) sopimuksia tiettyjen kiinteistörekisterin asiakirjojen käytöstä internetissä.

Belgian kiinteistörekisterin historiaa

Varsinaisessa kiinteistörekisterissä, rekisteröintivirastoissa ja kiinnitysrekistereissä on säilytetty asiakirjoja jo ennen Belgian valtion luomista.

Historia jatkuu: suunnitelma yhdistää nämä kolme kiinteistötiedoista vastaavaa tahoa yhdeksi rekisteriksi on loppuvaiheessa, ja se pannaan täytäntöön lähitulevaisuudessa.

Päivitetty viimeksi: 07/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.