Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgaria.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Bulgaria

Tässä osiossa esitellään Bulgarian kiinteistörekisteri.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Millaisia tietoja Bulgarian kiinteistörekisteri tarjoaa?

Bulgarian kiinteistörekisteristä vastaa ja sitä hoitaa rekisterivirasto ns. henkilötietojärjestelmän puitteissa. Tietojen perustana ovat henkilötiedot oikeustoimen osapuolista, jotka ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Rekisteriin merkitään ainoastaan oikeustoimet ja oikeudelliset asiakirjat.

Maa- ja kiinteistörekisteröinnin yhdennetyn tietojärjestelmän (IKAR) kehittämisestä ja käyttöönotosta lähtien kaikki merkinnät ovat olleet julkisesti saatavilla maarekisteriviraston internet-sivustolla.

IKAR-järjestelmä muodostuu kahdesta osasta:

 1. Hallinto-osa, joka on vain virkakäyttöön
 2. Asiakasosa, joka on vain asiakkaiden käyttöön

IKAR-järjestelmästä saa sekä teksti- että kuvatietoja, erityisesti tapauksissa, joissa digitalisoituja kiinteistökarttoja on saatavilla.

Bulgarian kiinteistörekisterin internet-sivustolla

 • on tietoja tehdyistä oikeustoimista
 • on pääsy kiinteistö- ja omistusoikeustietoihin
 • esitetään näiden oikeuksien keskinäinen järjestys.

Se tarjoaa myös seuraavanlaisia julkisia palveluja:

 • tietojen tarkistaminen (todistukset)
 • todistukset
 • kaksoiskappaleet asiakirjoista.

Saatavissa olevat tiedot:

 • rekisteröintipäivämäärä
 • toimen ilmoittaminen
 • osapuolet
 • kiinteistön kuvaus.

Asiakirjojen merkitseminen rekisteriin

Jäljennökset oikeustoimista ja asiakirjoista esitetään rekisterivirastolle.

Jokainen asiakirja rekisteröidään IKAR-järjestelmän merkintärekisteriin, ja sille annetaan rekisteröintipäivän ja -ajan osoittava numero.

Asiakirjat esitetään sen jälkeen merkinnästä vastaaville tuomareille tarkistamista ja päätöksentekoa varten.

Merkinnästä vastaavan tuomarin hyväksynnän jälkeen rekisterivirkamiehet lisäävät tiedot järjestelmään manuaalisesti.

Sen jälkeen kaikki asiakirjat skannataan ja tallennetaan järjestelmään.

Tietojen rekisteröinti, tarkistaminen ja tallentaminen kestää keskimäärin yhden työpäivän.

Onko Bulgarian kiinteistörekisterin käyttö maksutonta?

Bulgarian kiinteistörekisterin käyttö on maksutonta ja kaikille avoin. Kuitenkin ainoastaan rekisteröityneet käyttäjät voivat tehdä hakuja tällä verkkosivustolla.

Online-tietojen tarkistamisesta on suoritettava lain mukainen maksu.

Hakujen tekeminen Bulgarian kiinteistörekisteristä

Kiinteistörekisteristä voi tehdä hakuja käyttämällä oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden henkilötunnusta (PIN), omistajan nimeä, kiinteistön yksityiskohtaista kuvausta, tontin numeroa tai rekisteröintinumeroa.

Bulgarian kiinteistörekisterin historiaa

Ensimmäinen sähköinen järjestelmä luotiin vuonna 1990. Sen jälkeen on otettu käyttöön useita sähköisiä järjestelmiä.

Tärkein kiinteistörekisterin uudistus tapahtui siirtämällä se heinäkuussa 2004 perustetun rekisteriviraston toimivaltaan. Rekisterivirasto hallinnoi tietojärjestelmiä ja paransi niitä IKAR-järjestelmän perustamiseen 8.9.2008 saakka.

IKAR-järjestelmän käyttöönotto toteutettiin vaiheittain. Vanhat tiedot siirrettiin uuteen IKAR-järjestelmään. Järjestelmä saatiin kaikilta osin toimintakykyiseksi 26.1.2009 (jolloin se kattoi koko Bulgarian alueen), ja se on kokonaisuudessaan liitetty yhteen maanmittaus-, kartoitus- ja maakirjaviraston rekisterin kanssa.

Menettelyjen julkisuuden, avoimuuden ja varmuuden periaatteet on taattu.

Päivitetty viimeksi: 28/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.