Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

EU-maiden kiinteistörekisterit

Englanti ja Wales

Tällä sivulla esitetään lyhyt katsaus Englannin ja Walesin kiinteistörekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Millaisia tietoja Englannin ja Walesin kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Englannin ja Walesin kiinteistörekisteriin kirjataan maan ja kiinteistöjen omistusta koskevat tiedot. Kiinteistörekisteriviranomaisen (Land Registry) tavoitteena on taata kansalaisten oikeus omistaa maata ja kiinteistöjä.

Sen arvopohjan muodostavat

  • varmuus
  • luotettavuus
  • innovatiivisuus
  • ammattitaito.

Kiinteistörekisteriviranomaisen keskeisenä tehtävänä on lisätä luottamusta kiinteistömarkkinoita kohtaan. Kiinteistörekisteriin on merkitty kiinteistöjä yli 4 biljoonan Englannin punnan arvosta ja kiinnityksiä yli biljoonan punnan arvosta. Kiinteistörekisteriviranomaisella on yli 150 vuoden kokemus rekisterin ylläpitämisestä. Sen tehokkuutta on parannettu jatkuvasti. Nykyään 99 prosenttia rekisteritiedoista ja 73 prosenttia tarjotuista palveluista on saatavilla sähköisesti. Tavoitteena on täysin sähköinen kiinteistörekisteri ja sitä tukeva digitaalinen alusta, joiden myötä asiakkaille voidaan tarjota ajanmukaista ja tehokasta palvelua.

Onko kiinteistörekisteritietojen käyttö Englannissa ja Walesissa maksutonta?

Palveluista veloitetaan lakisääteinen maksu. Sähköisten palvelujen käyttäjäksi voi rekisteröityä maksutta. Useimmiten sähköiset palvelut ovat halvempia kuin postipalvelut.

Hakujen tekeminen Englannin ja Walesin kiinteistörekisterissä

Verkkokäyttö:

Yrityskäyttäjät voivat hakea maa- tai kiinteistöomistustensa rekisteröimistä tai tilata karttahakuja yrityskäyttäjien sähköisissä palveluissa (Business e-Services). Sähköisten palvelujen käyttäjät voivat myös itse käyttää ilmaista karttahakua

  • tarkistaakseen, onko tietty Englannissa tai Walesissa sijaitseva tontti tai kiinteistö rekisteröity
  • löytääkseen kiinteistötunnuksen
  • selvittääkseen, onko kiinteistö omistajan hallinnassa vai vuokralla.

Palveluja saavat käyttää yritykset, jotka täyttävät käyttöehdot ja ovat rekisteröityneet käyttäjiksi ja joilla on suoraveloitustili (direct debit account) Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivassa pankissa tai asuntorahastossa.Kirjautuminen yrityskäyttäjien sähköisiin palveluihin

Kiinteistönhakupalvelu (’Find a Property’) on tarkoitettu yksityiskäyttäjille, mutta myös pienyritykset voivat käyttää sitä. Osoitteen perusteella voi hakea tontin tai kiinteistön omistajaa tai rajalinjoja tai selvittää, kohdistuuko tonttiin tai kiinteistöön tulvariski. Palveluun on rekisteröidyttävä ja sen käytöstä on maksettava luotto- tai pankkikortilla. Kirjautuminen kiinteistönhakupalveluun

Yrityskäyttäjien sähköisten palvelujen kautta hankitut rekisteri- ja karttatietojen jäljennökset ovat virallisia asiakirjoja, jotka hyväksytään todisteeksi tuomioistuimessa. Karttahaulla hankittuihin tietoihin ei kuitenkaan sovelleta vahingonkorvaussääntöjä.

Kiinteistönhakupalvelun kautta hankitut rekisteri- tai karttatietojen jäljennökset eivät ole virallisia.

Postipalvelut:

Rekisteri- ja karttatietojen virallisia jäljennöksiä voi tilata postitse hakulomakkeilla OC1 (rekisteritiedot) ja OC2 (asiakirjat). Kiinteistörekisteriviranomainen toimittaa lomakkeet postitse tai sähköisesti maksutta. Viralliset jäljennökset hyväksytään todisteeksi tuomioistuimessa.

Jos kiinteistötietoja ei löydy verkosta, on myös mahdollista lähettää karttahaku (’search of the index map’) postitse. Jos kiinteistö on rekisteröity, tilaajalle toimitetaan kiinteistötunnus. Karttahausta veloitetaan voimassa olevan kiinteistörekisterimaksuja koskevan määräyksen mukainen maksu.

Maanvuokrarekistereissä voidaan tehdä hakuja postitse tai yrityskäyttäjien sähköisten palvelujen välityksellä lomakkeella K15 tai (jos haetaan ainoastaan konkurssimerkintöjä) lomakkeella K16.

Päivitetty viimeksi: 25/07/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.