Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Saksa

Tässä osiossa kerrotaan Saksan kiinteistörekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Saksa
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Saksan kiinteistörekisterissä (Grundbuch) on tietoja kiinteistöjä koskevista siviilioikeudellisista oikeussuhteista, kuten tontin omistajasta ja siitä, onko muilla henkilöillä esineoikeutta kyseiseen tonttiin. Kiinteistörekisterit ovat pääasiassa sähköisiä rekistereitä.

Kiinteistörekisteriin voi saada luvan tutustua vain perustellusta oikeudellisesta tai taloudellisesta syystä. Luvan saadakseen henkilön on otettava yhteyttä sen alueen kiinteistörekisteritoimistoon, jossa kyseinen kiinteistö sijaitsee. Kiinteistörekisteristä voi myös pyytää otteita, kun esittää perustellun syyn.

Lisäksi kiinteistörekisteriin voi tutustua sähköisessä portaalissa. Liittovaltion oikeushallinto myöntää pääsyn tähän sähköiseen rekisteriin vain rajalliselle käyttäjäryhmälle. Käyttöoikeus on lähinnä saksalaisilla tuomioistuimilla, viranomaisilla, notaareilla, luottolaitoksilla ja julkisia palveluja tuottavilla yrityksillä. Pääsyn myöntämisestä päättävät osavaltion hallintoviranomaiset.

Onko kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kiinteistörekisteritietoihin voi tutustua kiinteistörekisteritoimistossa maksutta. Kiinteistörekisteriote maksaa 10 euroa ja oikeaksi todistettu jäljennös 20 euroa. Myös sähköisen tietokannan käytöstä ja neuvonnasta veloitetaan maksu.

Hakujen tekeminen rekisterissä

Kiinteistörekisterissä voi tehdä hakuja seuraavilla hakukriteereillä:

  • kiinteistörekisterinumero
  • katasteriyksikkö
  • osoite
  • omistajan nimi.

Kiinteistörekisterin historiaa

Kiinteistörekisteriä käyttämällä voi jäljittää kiinteistöjä koskevia oikeussuhteita 1900-luvun alkuun asti.

Sähköistä kiinteistörekisteriä on kehitetty vähitellen 1990-luvun puolivälistä alkaen. Muutos on jo saatettu lähes loppuun.

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.