Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Kreikka

Kreikassa toimii sähköinen kiinteistörekisteri (Ktimatologio) niillä alueilla, joilla kaikki kiinteistöjä koskevat tiedot on saatu kirjattua siihen. Muilla alueilla kiinnityksistä kirjaa pitävät rekisteritoimistot (Ypothikofilakeia) toimivat toistaiseksi myös kiinteistövirastoina (Ktimatologika Grafeia).

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Alueilla, joilla kiinteistörekisteri on toiminut vuodesta 2003 ja joilla se korvaa aikaisemman kiinteistöjen ja kiinnitysten rekisteröintijärjestelmän, kiinteistöjä koskevat tiedot on talletettava ja päivitettävä ainoastaan sähköisesti Kreikan kiinteistörekisteristä annetun lain 2664/1998 mukaisesti. Kiinteistörekisterin koko maata koskevan tietokannan hoitamisesta keskitetysti vastaa kansallinen kiinteistörekisteri KTIMATOLOGIO AE. Tietokantaa päivitetään paikallisiin kiinteistövirastoihin tallennettujen tietojen perusteella.

Lailla 4512/2018 perustettiin julkisoikeuden alainen oikeushenkilö, Kreikan kiinteistörekisteri, joka on kansallisen kiinteistörekisterin KTIMATOLOGIO AE. yleisseuraannon saaja.

Mitä mahdollisuuksia Kreikan kiinteistöjä koskevien tietojen ja asiakirjojen järjestelmä tarjoaa?

Kunkin rauhantuomioistuimen (eirinodikeio) tuomiopiirissä toimii vähintään yksi rekisteritoimisto, joka tarjoaa seuraavia lakisääteisiä palveluja:

  1. niiden tuomiovaltaan kuuluvien kiinteistöjen rekisteröinti, kiinnitysten ennakkomerkintä tai haltuunotto
  2. sellaisten asiakirjojen siirtäminen, jotka on lain mukaan siirrettävä
  3. kanteiden ja muiden oikeustoimien tai kiinteistöjä koskevien olennaisten tietojen kirjaaminen.

Maksullisia palveluja tarjoavia rekisteritoimistoja on 15 ja ilmaisia palveluja tarjoavia rekisteritoimistoja 258. Määrä muuttuu, koska vaiheittainen käytöstä poistaminen ja lopetettujen kiinnitysrekisterien sisällyttäminen Kreikan kiinteistörekisteriin on kesken.

Maksuja perivät rekisteritoimistot kuuluvat oikeusministeriön alaisuuteen.

Rodoksen kiinteistövirasto ja Kosin saarella sijaitseva Kosin ja Lerosin kiinteistövirasto kuuluvat oikeusministeriön alaisuuteen. Niissä rekisteröintijärjestelmä on keskitetty.

Ilmaisia palveluja tarjoavia rekisteritoimistoja ovat seuraavat:

  1. erikoistunut maksuton rekisteritoimisto, jota johtaa rekisterinpitäjä, jonka oikeusministeri on nimittänyt valintakilpailun jälkeen
  2. erikoistumaton maksuton rekisteritoimisto, jota johtaa kiinnitysrekisteritoimiston päätoimipaikkaan nimitetty notaari.

Kiinnitysrekisteritoimistojen yhteystiedot ovat saatavilla  oikeusministeriön verkkosivuilla.

Kreikan kiinteistörekisteri on kiinteistöjä ja kiinteistöoikeuksia koskevien oikeudellisten, teknisten ja muiden tietojen yhtenäinen kirjausjärjestelmä. Valtio takaa nämä tiedot ja vastaa niistä.

Kreikan kiinteistörekisteriin kirjataan

  • kaikki kiinteistöoikeuksien luomista, siirtämistä, muuttamista tai poistamista koskevat tapahtumat; kukin tapahtuma kirjataan vasta sitten, kun sen laillisuus on tarkistettu asianmukaisesti – toisin sanoen tapahtumaa ei kirjata, jos kiinteistöä siirtävää henkilöä ei ole kirjattu rekisteriin kiinteistönhaltijaksi
  • kiinteistön maantieteellinen kuvaus (muoto, sijainti ja koko)
  • järjestelmällisesti valtion kiinteistövarallisuus

käyttö- ja nautintaoikeudet.

Oikeudelliset tietokannat

Perustietoa Kreikan kiinteistörekisteristä saa sen verkkosivuilta.

Onko Kreikan kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Tietojen hakuun voi käyttää maksutta tietokoneita kiinteistövirastojen tiloissa alueilla, joilla kiinteistövirastot toistaiseksi toimivat.

Kreikan kiinteistöjä koskevien tietojen ja asiakirjojen järjestelmän historiaa

Kiinteistöjä koskevasta järjestelmästä säädettiin ensimmäistä kertaa laissa 41/1836. Edellä mainitut viranomaistahot ovat pitäneet kirjaa kiinteistöistä järjestelmän perustamisesta lähtien.

Alueilla, joilla kaikki kiinteistöjä koskevat tiedot saadaan pian kirjattua rekisteriin, kiinnityksistä kirjaa pitävät toimivaltaiset rekisteritoimistot ovat toimineet väliaikaisina kiinteistövirastoina siitä lähtien, kun Kreikan kiinteistö- ja kartoitusjärjestö (Organismos Ktimatologiou kai Hartografiseon Elladas, ΟΚΧΕ) teki päätöksen rekisterin pitämisestä. Siitä alkaen kiinteistörekisterimerkinnät on tehty yksinomaan sähköisesti.

Miten tietoja haetaan?

Kreikan sähköiseen kiinteistörekisteriin voi tehdä hakuja a) henkilötietojen, b) Kreikan kiinteistörekisterinumeron ja/tai c) kiinteistön osoitteen perusteella sekä yhdistelmähauilla.

Linkkejä

Kreikan kiinteistörekisteri

Päivitetty viimeksi: 26/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.