EU-maiden kiinteistörekisterit

Irlanti

Tässä jaksossa esitetään yleiskatsaus Irlannin kiinteistörekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Millaisia tietoja Irlannin kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Irlannin kiinteistörekisteriä (Irish Land Register) hoitaa ja ylläpitää Irlannin kiinteistörekisteriviranomainen (Property Registration Authority of Ireland), joka on Irlannin kiinteistörekisteristä vastaava lakisääteinen elin.

Kiinteistörekisteristä voi etsiä sekä oikeudellisia seikkoja että tosiseikkoja.

Kukin rekisterinimike on kolmiosainen.

 1. Osassa 1 kuvataan kiinteistöjen maantieteellinen sijainti digitaalisella kartalla, johon on merkitty myös, onko omistusoikeus täyttä eli ajallisesti rajoittamatonta (freehold) vai määräaikaista (leasehold).
 2. Osa 2 sisältää rekisteröityjen omistajien nimi- ja osoitetiedot sekä tiedot saantojen perusteesta.
 3. Osassa 3 ilmoitetaan kiinteistöä koskevista oikeudellisista rasituksista (kiinnitykset, läpikulkuoikeudet jne.).

Onko Irlannin kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Irlannin kiinteistörekisteri on avoin rekisteri. Palvelun käyttöä ei ole rajoitettu, eikä kiinteistörekisteriviranomainen veloita rekisteriin pääsystä kirjautumismaksua.

Palvelun varsinainen käyttö on kuitenkin maksullista. Hinnat vahvistetaan lakisääteisiä maksuja koskevassa määräyksessä. Maksaa voi sekä verkossa että käteisellä.

Irlannin kiinteistörekisterin kirjautumispalvelun käyttö edellyttää seuraavia seikkoja:

 • riittävien maksujen suorittamista ennakkomaksutilille
 • käyttäjätunnusta ja salasanaa
 • tarvittavien suojattujen käyttöoikeuksien määrittämistä.

Nykyisin Irlannin kiinteistörekisterin palveluihin voi kirjautua suoraan kiinteistörekisteriviranomaisen tai useiden yksityisten palvelunvälittäjien kautta.

Nykyisin Irlannin kiinteistörekisterissä on yli 14 000 kirjautunutta käyttäjää, ja verkkopalvelun kautta suoritetaan vuosittain yli 3 miljoonaa tapahtumaa.

Hakujen tekeminen Irlannin kiinteistörekisterissä

Irlannin kiinteistörekisteristä voi hakea tietoa useilla eri hakutavoilla:

 • virallisella kiinteistönumerolla
 • kiinteistön postiosoitteella
 • selailemalla verkkokarttaa
 • valitsemalla kartta-alueen
 • syöttämällä karttakoordinaatit.

Irlannin kiinteistörekisterin historiaa

Irlannissa nykyisin käytössä oleva kiinteistörekisterijärjestelmä perustettiin vuonna 1892 korvaamaan vuodesta 1707 saakka käytössä ollut asiakirjarekisterijärjestelmä vaiheittain. Kiinteistörekisterin perustana on valtion varoin ylläpidetty avoin rekisteri.

Linkkejä

Eurooppalainen kiinteistötietopalvelu (European Land Information Service, EULIS), Irlannin hallituksen verkkosivuportaali, Irlannin kiinteistörekisteriviranomainen, Irlannin kiinteistörekisterin verkkopalvelut

Päivitetty viimeksi: 18/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.