Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Italia

Tässä osiossa esitetään katsaus Italian kiinteistörekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Italia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Italian kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Italian kiinteistörekisteriä ylläpitää Agenzia del Territorio, voittoa tavoittelematon julkinen elin, joka toimii valtiovarainministeriön valvonnassa. Se hoitaa myös kiinteistöjen omistukseen (katasteriin) liittyviä tehtäviä.

Rekisteristä saa tietoja kiinteistöjen kauppakirjoista ja muista kiinteistöihin kohdistuvista oikeuksista sekä kiinnitysten ottamisesta ja poistamisesta.

Lisäksi Trentino-Alto Adigen autonominen alue (Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) pitää yllä omaa rekisteriään. Siinä on pääsiassa (kiinteistöjen omistusta koskevia) katasteritietoja.

Onko Italian kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Rekisterien käyttö edellyttää veron maksua. Verkkokäyttö edellyttää siten etukäteisrekisteröintiä Italian postin (Poste Italiane) verkkopankkipalveluissa.

Trentino-Alto Adigen rekisteriä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Hakujen tekeminen Italian kiinteistörekisterissä

Kiinteistörekisterin ylläpitämät tiedot on järjestetty oikeussubjekteittain (luonnollinen tai oikeushenkilö). Hakuja voi tehdä henkilön, tilan tai kauppakirjan perusteella.

Italian kiinteistörekisterin historiaa

Rekisteröityjen tietojen vieminen tietokonejärjestelmään aloitettiin vuonna 1986. Valtiovarainministeriön suuren uudelleenorganisoinnin jälkeen Italian katasteri- ja maarekisterit integrointiin yhden hallinnon alle, ja sähköinen tietojen siirto aloitettiin vuonna 1995. Valtiovarainhallinnon viimeisen kattavan uudistuksen yhteydessä perustettiin neljä autonomista verovirastoa, myös Agenzia del Territorio, joka aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2001. Palvelujen sähköistäminen jatkui, ja kehitys johti nykyiseen sähköiseen tietojärjestelmään, joka aloitti toimintansa vuoden 2007 alussa.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.