EU-maiden kiinteistörekisterit

Malta

Tässä osiossa kerrotaan Maltan kiinteistörekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Malta

Millaisia tietoja Maltan kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Maltan kiinteistörekisteriviraston (Land Registry Department) sähköinen rekisteri on vain kiinteistörekisterin työntekijöiden käytettävissä, ja lisäksi kahdella muulla valtion virastolla on rekisterin lukuoikeus.

Kiinteistörekisterin tiedot eivät kata vielä kaikkia Maltan saaria, vaan tietoja kootaan edelleen. Rekisteri saattaa olla tulevaisuudessa käytettävissä internetissä. Nyt asiakkaat voivat kuitenkin esittää hakupyyntöjä rekisteristä asianmukaisen lomakkeen täyttämällä. Yleisluonteiset kysymykset voi lähettää Maltan kiinteistörekisterin johtajalle: Director of the Malta Land Registry, Casa Bolino, 116 West Street, Valletta VLT 1535.

Kiinteistörekisterin puhelinnumero on (+356-21) 23 97 77 ja sähköpostiosoite land.registry@gov.mt.

Onko Maltan kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Maltan kiinteistörekisteritiedoista peritään maksu. Jokainen haku maksaa 4,66 euroa.

Hakujen tekeminen Maltan kiinteistörekisterissä

Asiakkaat voivat esittää hakupyynnön rekisteristä täyttämällä asianmukaisen lomakkeen.

Maltan kiinteistörekisterin historiaa

Maltan kiinteistörekisteri perustettiin kiinteistörekisterilain (Land Registration Act) perusteella vuonna 1982. Kiinteistörekisterilaki muodostaa Maltan lainsäädännön 296 luvun.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.