Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Pohjois-Irlanti

Tässä jaksossa esitetään lyhyt katsaus Pohjois-Irlannin kiinteistörekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Millaisia tietoja Pohjois-Irlannin kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Pohjois-Irlannin maa- ja kiinteistöpalvelun verkkosivustolla on pysyvää tietoa säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat kiinteistöjä koskevien rekisterien toimintaa. Sivuston kautta saa myös neuvontaa.

Asiakaspalvelu (suora pääsy tietokantaan)

Palvelu tarjoaa

  • hakutoimintoja
  • mahdollisuuden selvittää omistajan nimen ja kiinteistöön liittyvät rasitteet
  • toiminnon, jota käyttämällä voi ladata ja tulostaa rekisteritietoja.

Onko Pohjois-Irlannin kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Pysyvän sisällön käyttö on maksutonta. Sen sijaan hakutoimintojen käyttö on useimmissa tapauksissa maksullista ja edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Hakujen tekeminen Pohjois-Irlannin kiinteistörekisterissä

Hakutoimintojen avulla voi hakea kiinteistön kartan, tiedot kiinteistön laajuudesta ja kiinteistön omistusoikeutta koskevat asiakirjat. Tietokannasta selviävät omistajien nimet ja kaikki kiinteistöön liittyvät rasitteet.

Rekisteröintitoiminto antaa rekisteröidyille käyttäjille mahdollisuuden täyttää rekisteröitymislomakkeita, laskea maksuja ja antaa tietoja sähköisesti.

Pohjois-Irlannin kiinteistörekisterin historiaa

Kiinteistörekisteri perustettiin vuonna 1891. Sitä ennen tiedot kiinteistöomistuksista kirjattiin vuonna 1706 perustettuun lainhuutorekisteriin (Registry of Deeds). Maa- ja kiinteistöpalvelu hallinnoi kolmea rekisteriä: kiinteistörekisteri, lainhuutorekisteri ja rasiterekisteri.

Linkkejä

Maa- ja kiinteistöpalvelu – Kiinteistörekisterit

EU:n kiinteistöpalvelu EULIS (European Land Information Service)

Päivitetty viimeksi: 25/02/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.