EU-maiden kiinteistörekisterit

Slovenia

Tässä osassa esitetään yleiskatsaus Slovenian kiinteistörekisteristä.

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Millaisia tietoja Slovenian kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Slovenian kiinteistörekisteri (slovenski zemljiški knjigi) sisältää kiinteistöjä koskevat oikeudelliset seikat, kuten tiedot omistajista, kiinnityksistä ja rasitteista.

Lisäksi on käytettävissä maarekisteri (zemljiški kataster), joka sisältää tietoa kiinteistöjen tosiasiallisesta tilasta.

Kiinteistörekisteri kuuluu Slovenian tasavallan korkeimmalle oikeudelle (Vrhovno sodišče), joka myös hallinnoi sitä.

Onko Slovenian kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kiinteistörekisteri on käytettävissä e-Sodstvo-portaalin kautta https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Tiedot ovat käytettävissä ilmaiseksi, mutta niiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Yksityishenkilöt voivat saada oikeaksi todistetun kiinteistörekisteriotteen Slovenian aluetuomioistuimilta, notaareilta ja hallintoelimiltä. Kiinteistörekisteriote on maksullinen.

Hakujen tekeminen Slovenian kiinteistörekisterissä

Tietoja voi hakea seuraavien hakuperusteiden avulla:

  • maarekisterin kunta ja palstan numero
  • maarekisterin kunta, kiinteistön numero ja yksittäisen osan numero
  • kiinteistötunnus
  • oikeustunnus.

Slovenian kiinteistörekisterin historiaa

Uusi sähköinen portaali on ollut käytössä vuodesta 2011. Sitä ennen tietoja oli mahdollista saada vanhasta ”maakirjasta”.

Linkkejä

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Päivitetty viimeksi: 27/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.