Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Ruotsi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Ruotsin maarekisteriin. Se jakautuu viiteen osaan, joista yksi on kiinteistörekisteri.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Ruotsin kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Ruotsin kiinteistörekisteri on useasta erillisestä osasta koostuva monipuolinen valtakunnallinen rekisteri. Se tarjoaa tietoja seuraavista:

 • kiinteistöt ja yhteisalueet
 • hallinnolliset aluejaot
 • sijaintiosoitteet
 • kiinteistöjen laajuus – maanomistuskartta
 • omistajat
 • kiinnitykset ja panttaukset
 • rasitteet ja nautintaoikeudet
 • maankäytön suunnitelmat ja määräykset
 • muinaismuistot
 • kiinteistönmuodostustoimenpiteet tai vastaavat
 • tontinvuokraoikeudet
 • muutokset tiedoissa
 • rakennukset
 • kiinteistöverotiedot.

Kiinteistörekisteriä ylläpitää Ruotsin maanmittauslaitos.

Onko Ruotsin kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Rekisteristä saa ilmaiseksi tietoja käymällä paikalla tai pyytämällä niitä puhelimitse. Tietoja voi pyytää myös julkisuusperiaatteen mukaisesti. Verkossa olevan kiinteistörekisterin käyttö on maksullista lukuun ottamatta maksutonta Min fastighet-palvelua, jossa voi nähdä omaa kiinteistöään koskevat tiedot.

Hakujen tekeminen Ruotsin kiinteistörekisterissä

Erilaisia sähköisiä hakupalveluja on tarjolla suoraan maanmittauslaitoksen verkkosivuilla tai maanmittauslaitoksen jälleenmyyjien (joista on luettelo maanmittauslaitoksen verkkosivuilla) kautta. Useimpien palvelujen käyttö edellyttää tilausasiakkuutta. Tietoja saa käyttöönsä online- tai suorakäyttöpalveluna tai otannalla ja työstettynä. Maanmittauslaitoksen sivuilla on palvelu

 • Min fastighet: Palvelusta annetaan yksityiskohtaisia tietoja ainoastaan kiinteistön omistajalle.

Myös muista maista voi saada tietoa EULIS-palvelun kautta (European Land Information Service).

Ruotsin kiinteistörekisterin historiaa

Sähköistä rekisteriä alettiin perustaa vuonna 1970. Tietojen tallentaminen saatiin valmiiksi vuonna 1995. Kiinteistörekisterin teknistä ympäristöä sekä tiedonsaantikanavia on kehitetty edelleen. Parhaillaan suunnitellaan aivan uuden teknisen alustan käyttöönottoa kiinteistörekisteriä varten. Tähän liittyvä työ on jo aloitettu, ja sitä jatketaan tulevina vuosina.

Linkkejä

European Land Information Service (Eulis)

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.