EU-maiden kiinteistörekisterit

Ruotsi

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Ruotsin kiinteistörekisteriin, joka koostuu viidestä osasta.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Millaisia tietoja Ruotsin kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Ruotsin kiinteistörekisteri on useasta osasta koostuva monipuolinen valtakunnallinen rekisteri. Se tarjoaa tietoja muun muassa seuraavista:

 • kiinteistöt ja yhteisalueet
 • hallinnolliset aluejaot
 • sijaintiosoitteet
 • kiinteistöjen laajuus – maanomistuskartta
 • omistajat
 • kiinnitykset ja kirjaamiset
 • panttikirjat
 • rasitteet ja nautintaoikeudet
 • maankäytön suunnitelmat ja määräykset
 • muinaismuistot
 • kiinteistönmuodostustoimenpiteet tai vastaavat
 • tontinvuokraoikeudet
 • muutokset tiedoissa
 • rakennukset
 • kiinteistöverotiedot
 • ym.

Kiinteistörekisteriä ylläpitää Ruotsin maanmittauslaitos Lantmäteriet.

Onko Ruotsin kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Rekisteristä saa ilmaiseksi tietoja käymällä paikan päällä tai pyytämällä niitä puhelimitse. Tietoja voi pyytää myös julkisuusperiaatteen mukaisesti. Sähköisen kiinteistörekisterin käyttö on maksullista lukuun ottamatta maksutonta Min fastighet -palvelua.

Hakujen tekeminen Ruotsin kiinteistörekisterissä

Erilaisia sähköisiä hakupalveluja on tarjolla suoraan maanmittauslaitoksen verkkosivuilla tai maanmittauslaitoksen palvelujen jälleenmyyjien (joista on luettelo maanmittauslaitoksen verkkosivuilla) kautta. Useimpien palvelujen käyttö edellyttää tilausasiakkuutta. Tietoja saa käyttöönsä online- tai suorakäyttöpalveluna tai otannalla ja työstettyinä. Maanmittauslaitoksen sivuilla on palvelu

 • Min fastighet: Sisältää yksityiskohtaisia tietoja. Palvelu on ainoastaan kiinteistön omistajan käytettävissä.

Ruotsin kiinteistörekisterin historiaa

Sähköistä rekisteriä alettiin luoda 1970-luvulla, ja se valmistui vuonna 1995. Kiinteistörekisterin teknistä ympäristöä ja osittain myös sisältöä sekä tiedonsaantikanavia on kehitetty edelleen. Suunnitteilla on kokonaan uuden teknisen alustan käyttöönotto kiinteistörekisteriä varten. Tähän liittyvä työ on jo aloitettu, ja sitä jatketaan tulevina vuosina.

Linkkejä

Ruotsin maanmittauslaitoksen verkkosivut englanniksi

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.