Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Austrija

Šiame portalo skyriuje pateikiama Austrijos žemės kadastro apžvalga.

Sadržaj omogućio
Austrija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kokią informaciją galima rasti Austrijos žemės kadastre?

Žemės kadastre pateikiama teisinė ir faktinė informacija. Jame saugomi įrašai apie visus teisiškai privalomus registruoti Austrijos turtinius sandorius.

Austrijos žemės kadastru ir jo elektroniniu dokumentų archyvu galima naudotis Austrijos teisingumo svetainėje.

Ar Austrijos žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Už naudojimąsi reikia sumokėti nedidelį mokestį. Norint naudotis žemės kadastru reikia susisiekti su paslaugų teikėjais (atsiskaitymo kontoromis), kurių sąrašas pateikiamas Austrijos teisingumo svetainės skyriuje Grundbuch (kadastras).

Kaip atlikti paiešką Austrijos žemės kadastre?

Įrašius kadastrinės bendruomenės pavadinimą ir nekilnojamojo turto unikalųjį numerį (vadinamuosius įrašo numerius, vok. Einlagezahlen arba EZ) arba nekilnojamojo turto nuosavybės numerį, iš duomenų bazės galima gauti šią informaciją

  • žemės kadastro išrašus,
  • kadastrinių žemėlapių išrašus,
  • žemėlapių kopijas.

Ši informacija aprėpia visus šiuo metu įrašytus duomenis. Pateikus prašymą taip pat galima gauti duomenis, kurie anksčiau buvo ištrinti (taikoma įrašams, kurie padaryti po to, kai kadastras pradėtas tvarkyti elektronine forma. Norint gauti senesnius įrašus reikia kreiptis dėl popierinės versijos).

Informacijos apie asmenis gauti neįmanoma. Norėdami gauti šios rūšies informaciją, suinteresuoti asmenys turi kreiptis į (bet kurį) žemės kadastro teismą ir įrodyti, kad turi teisinį interesą gauti tokią informaciją.

Austrijos žemės kadastro istorija

Senajame žemės kadastre informacija apie žemę buvo įrašoma ir saugoma popierine forma. 1980–1992 m. jos įrašai perkelti į žemės kadastro duomenų bazę.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.