Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Austrija

Na ovoj stranici dostupan je pregled zemljišnih knjiga u Austriji.

Sadržaj omogućio
Austrija

Koji se podaci nalaze u zemljišnim knjigama?

Zemljišna knjiga (Grundbuch) daje odgovore na pravna i činjenična pitanja. Sadržava dokumentirane podatke o svim pravno obvezujućim transakcijama koji se odnose na nekretnine u Austriji.

Zemljišna knjiga i njezin elektronički arhiv dokumenata dostupni su preko sudova, javnih bilježnika, odvjetnika i određenih društava poznatih kao Verrechnungsstellen.

Je li pristup zemljišnim knjigama besplatan?

Za pristup zemljišnim knjigama plaća se neznatna naknada sudu, javnom bilježniku, odvjetniku ili jednom od Verrechnungsstellen. Verrechnungsstellen su navedeni na internetskoj stranici Austrian Justice pod Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank.

Kako pretraživati zemljišne knjige

Unosom broja katastarske općine (Katastralgemeinde) i broja upisa (Einlagezahl ili „EZ”) ili broja zemljišne čestice (Grundstücksnummer) iz baze podataka mogu se dobiti sljedeći podaci:

  • sadašnji i povijesni izvadci iz zemljišnih knjiga
  • izvadci iz pomoćnih registara (Hilfsverzeichnisse).

Navedeni podaci uključuju sve važeće zapise. Na zahtjev se mogu dobiti i podaci koji su izbrisani ako su uneseni nakon prelaska na elektronički registar. Stariji podaci dostupni su isključivo u papirnatom obliku.

Javno su dostupni glavni registar, zbirka isprava i pomoćni registri. Pristup informacijama pretraživanjem isključivo pojedinačnih vlasnika strogo je ograničen. Ako dokažete da imate pravni interes, takvu pretragu možete izvršiti preko zemljišnoknjižnog odjela okružnog suda (Bezirksgericht).

Povijest zemljišnih knjiga

Otprilike od 1870. do 1992. zemljišne knjige vodile su se u papirnatom obliku. Od 1980. do 1992. evidencija je prenesena u bazu podataka zemljišnih knjiga. Zemljišne knjige prebačene su na novi program 7. svibnja 2012. i otad se proširuju i automatiziraju.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.