Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Belgija

Tento oddíl přináší přehled o belgickém katastru nemovitostí.

Sadržaj omogućio
Belgija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jaké informace nabízí belgický katastr nemovitostí?

Informace o nemovitostech lze v Belgii nalézt v dokumentaci tří úřadů: katastrálního úřadu (kadaster/cadastre), registračního úřadu (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) a hypotečního rejstříku (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Tyto tři zdroje informací jsou sdruženy v národní středisko pro informace o nemovitostech federálního ministerstva financí (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale).

Úkoly katastrálního úřadu a registračního úřadu souvisí převážně, nikoliv však výlučně s daněmi. Hypoteční rejstříky jsou odpovědné za registraci věcných práv k nemovitostem: vznik a převod věcných práv k nemovitostem musí být zapsán v hypotečním rejstříku, aby bylo možné dovolávat se těchto práv vůči třetím osobám jednajícím v dobré víře.

Je přístup k belgickému katastru nemovitostí bezplatný?

Není. Za informace z dokumentace katastrálního úřadu, registračního úřadu a hypotečního rejstříku se hradí poplatek. Jeho výše záleží na druhu dokumentace a požadované informaci.

Jak vyhledávat v belgickém katastru nemovitostí?

Obecně lze informace o nemovitostech a/nebo držitelích věcných práv k nemovitostem vyhledat buď pomocí identifikace nemovitosti (adresa a/nebo katastrální číslo nemovitosti), nebo identifikace držitele věcného práva (jméno a/nebo identifikační číslo).

Národní středisko pro informace o nemovitostech uzavřelo s některými profesními sdruženími dohody (např. s notáři, zeměměřiči a realitními makléři) o online přístupu k určitým informacím v dokumentaci registrů.

Historie belgického katastru nemovitostí

Katastrální úřad, registrační úřady a hypoteční rejstříky obsahují dokumentaci pocházející z doby před vznikem belgického státu.

Historie však není neměnná: v současnosti byl již téměř dokončen plán na propojení těchto tří zdrojů údajů v jeden, přičemž k dokončení plánu má dojít v blízké budoucnosti.

Poslední aktualizace: 07/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.