Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Engleska i Wales

Ovaj odjeljak donosi uvod u zemljišne knjige Engleske i Walesa.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Koji su podaci dostupni u zemljišnim knjigama Engleske i Walesa?

U zemljišne se knjige upisuje vlasništvo nad zemljištem i nekretninama u Engleskoj i Walesu. Naš je moto „Jamstvo i zaštita vašeg prava na zemljište i prava vlasništva.”

Sljedeće su vrijednosti odlike našeg rada:

  • pružanje jamstva
  • neovisnost
  • poticanje inovacija
  • profesionalnost.

Glavna je uloga Zemljišnoknjižnog ureda pružanje jamstva i izgradnja povjerenja u tržište nekretnina. Na zemljišnim se knjigama Engleske i Walesa temelji vlasništvo nad nekretninama u vrijednosti većoj od 4 bilijuna funti, od čega se više od bilijun funti odnosi na hipoteke. Zemljišnoknjižni ured ima više od 150 godina iskustva u vođenju zemljišnih knjiga, a uslijed poboljšane je učinkovitosti sada 99 % informacija i 73 % usluga upisa dostupno na internetu. U tijeku je izrada suvremene digitalne platforme za zemljišta i nekretnine kako bi se zemljišne knjige u potpunosti digitalizirale. Time će se Zemljišnoknjižnom uredu olakšati rad, a korisnicima pružiti moderne i učinkovite usluge.

Je li pristup zemljišnim knjigama Engleske i Walesa besplatan?

Za svaku se uslugu plaća zakonska pristojba. Za pristup na internetu ne plaća se pristojba, a većina internetskih usluga jeftinija je od usluga dostupnih poštom.

Način pretraživanja zemljišnih knjiga Engleske i Walesa

Pristup na internetu:

Poslovnim e-uslugama poslovnim se korisnicima omogućuje podnošenje zahtjeva za upis zemljišta i nekretnina te pretraživanje tzv. „indeksne” karte na internetu. Jednako tako, s pomoću besplatne usluge pretraživanja MapSearch korisnici poslovnih e-usluga mogu bez čekanja:

  • provjeriti jesu li zemljište ili nekretnina u Engleskoj i Walesu upisani u zemljišne knjige
  • pribaviti broj vlasničkog lista
  • saznati je li posjed u trajnom vlasništvu ili zakupu.

Korisnici poslovnih e-usluga moraju ispuniti uvjete za korištenje, registrirati se kao korisnici i imati otvoren tekući račun za izravno terećenje u banci ili stambenoj štedionici u UK-u.Prijavite se u poslovne e-usluge.

Usluga traženja nekretnina namijenjena je građanima i malim poduzećima. Pretraživanjem po adresi mogu saznati tko je vlasnik nekretnine ili zemljišta, dokle se protežu njegove opće granice i je li u opasnosti od poplave. Korisnici usluge moraju se registrirati i platiti kreditnom ili debitnom karticom. Prijavite se u uslugu traženja nekretnina.

Izvadci iz zemljišnih knjiga i katastarskog plana izdani putem poslovne e-usluge su „službeni primjerci” te se stoga prihvaćaju kao dokaz u sudskom postupku. Na informacije dostupne putem usluge MapSearch ne primjenjuje se osiguranje od odgovornosti.

Izvadci iz zemljišnih knjiga i katastarskog plana izdani putem usluge traženja nekretnina nisu službeni primjerci.

Pristup uslugama putem pošte:

Zahtjev za službene izvatke iz zemljišnih knjiga i katastarskog plana moguće je poslati poštom koristeći obrasce OC1 (za zemljišne knjige) i OC2 (za isprave). Ti se obrasci od Zemljišnoknjižnog ureda mogu dobiti besplatno poštom ili na internetu. Službeni izvadci prihvaćaju se kao dokaz u sudskom postupku.

Ako podatke o nekretnini ne možete pronaći na internetu, možete i poštom poslati obrazac za pretraživanje tzv. „indeksne” karte (SIM) kako biste saznali je li zemljište upisano te u tom slučaju dobili broj vlasničkog lista. Potrebno je platiti pristojbu utvrđenu važećim Pravilnikom o pristojbama Zemljišnoknjižnog ureda.

Knjige tereta na zemljištu moguće je pretraživati putem pošte ili poslovnih e-usluga na internetu koristeći obrazac K15 ili K16 (isključivo za pretraživanje unosa o bankrotu).

Posljednji put ažurirano: 25/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.