EU-maiden kiinteistörekisterit

Finska

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Suomen kiinteistörekisteriin.

Sadržaj omogućio
Finska

Millaisia tietoja Suomen kiinteistörekisteristä on saatavissa?

Suomen kiinteistörekisteriä hallinnoi ja ylläpitää Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisteriin merkitään sekä kiinteistöä koskevat oikeudelliset seikat, esim. kaavoitustiedot, että perustiedot, kuten kiinteistön omistajan nimi. Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kaikki Suomen kiinteistörekisteriin ja kirjaamisosaan merkityt tiedot kuten lainhuuto-, kiinnitys- ja rasitetiedot.

Maanmittauslaitokselta voi tilata kiinteistörekisterikartan. Lisäksi 86 kuntaa ylläpitää oman alueensa kiinteistörekisteriä. Kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaavat 31. joulukuuta 2009 saakka käräjäoikeudet ja 1. tammikuuta 2010 alkaen Maanmittauslaitos. Järjestelmää käyttävät kaikki, jotka tarvitsevat jatkuvasti ajantasaisia kiinteistötietoja, esimerkiksi pankit, monet viranomaiset, kiinteistönvälittäjät ja kaupanvahvistajat.

Onko Suomen kiinteistörekisteritietojen käyttö ilmaista?

Ei, vaan käyttö on maksullista.

Hakujen tekeminen Suomen kiinteistörekisterissä

Hakumahdollisuudet

Haku kartan, rekisteriyksikkötunnisteen tai nimen, osoitteen, hallintoyksikön (kunta, kaupunginosa/kylä) ja yritystunnuksen perusteella.

Saatavilla olevat tiedot

Saatavilla on seuraavat tiedot:

 • omistaja
 • nimi
 • kiinnitykset ja rasitukset
 • vuokraoikeus
 • rasitteet
 • tiedot maanmittaustoimituksista.

Rekisteriyksikön tunnistetiedot, rekisteriin merkitty omistaja ja omistajan osoite ja mahdolliset käyttörajoitukset sekä kiinteistöihin kuuluvien erottamattomien määräalojen omistajat; kiinnitykset, kiinteistöyksikköä koskevat rasiteoikeudet ja rasitukset sekä rekisteröity vuokraoikeus.

Tuotteet

 • kiinteistörekisteriote
 • lainhuutotodistus
 • rasitustodistus
 • vuokraoikeustodistus
 • lohkottua määräalaa koskeva rekisteriote ja erilaiset karttatulosteet

Tietojen hakemiseen rekisteristä esim. kiinteistön osoitteen perusteella on saatavilla ohjeita.

Suomen kiinteistörekisterin historiaa

Rekisteriä on ylläpidetty vuodesta 1700 alkaen.

Linkkejä

Suomen Maanmittauslaitos, EULIS

Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.