Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Francuska zbog povijesnih razloga ima dva sustava upisa zemljišta u zemljišne knjige (publicité foncière): sustav općeg prava i sustav koji postoji u departmanima Bas-Rhin, Haut-Rhin i Moselle.

U tim trima departmanima zemljišta se upisuju u zemljišne knjige (livre foncier) koje vode zemljišnoknjižni uredi (bureaux fonciers), dok u ostatku Francuske postoje zemljišnoknjižne službe (services de publicité foncière (SPF)), koje su odgovorne za upisivanje zemljišta u zemljišnoknjižni registar (fichier immobilier).

Koje se informacije mogu dobiti iz francuskih zemljišnoknjižnih registara i zemljišnih knjiga?

Iz zemljišnoknjižnog registra izdaju se pravni dokumenti i odluke.

To uključuje, primjerice, dokumente o prijenosu vlasništva nad nekretninom (immeuble), kao što su dokumenti o kupoprodaji (acte de vente) ili diobi (acte de partage), čak i ako su uvjetni, dokumente o prijenosu ili zasnivanju stvarnog prava (droit réel), kao što su darovi ili prijenosi plodouživanja (donation ou cession d’usufruit) nad nekretninom, sudske odluke koje utječu na nekretninu, odluke upravnih tijela kojima se ograničava pravo raspolaganja nekretninom (droit de disposer), dugoročne zakupe (baux de longue durée), klauzule kojima se ograničavaju prava vlasništva, kao što su klauzule o neotuđivosti (clause d’inaliénabilité) ili sredstvo osiguranja zasnovano na nekretnini (suretés), kao što su hipoteke (hypothèques) i većina povlaštenih potraživanja (privilèges).

Iz zemljišnih knjiga u Alsace-Moselleu izdaju se dokumenti kojima se dokazuju prava.

Prava vlasništva nad nekretninom koja proizlaze iz pravnog dokumenta ili činjeničnog stanja (stjecanje prava vlasništva dosjelošću (usucapion) ili priraštajem (accession)) upisuju se u zemljišne knjige. Upisuju se i prava vlasnika zgrade (droit de superficie) i sva ostala stvarna prava koja proizlaze iz zakupa (bail), plodouživanja (usufruit), prava korisnika (droit d’usage), prava korištenja (droit d’habitation), služnosti (servitudes), povlaštenog potraživanja (privilège), hipoteke (hypothèque), prava stanarâ i poljoprivrednikâ (droits des locataires et du fermier) za zakup na 12 godina i prava koja proizlaze iz određenih sudskih odluka itd.

Kako izvršiti uvid u francuske zemljišnoknjižne registre i zemljišne knjige?

U Francuskoj, uz iznimku departmana Bas-Rhin, Haut-Rhin i Moselle, zemljišnoknjižnim registrom upravljaju zemljišnoknjižne službe. Te su službe međusobno neovisne. Francuska postupno smanjuje broj zemljišnoknjižnih službi. Donedavno ih je bilo 354, a trenutačno ih je svega 120.

Svatko tko želi dobiti informacije o pravnom stanju neke nekretnine mora poslati zahtjev zemljišnoknjižnoj službi nadležnoj za mjesto u kojem se nekretnina nalazi. U informativne svrhe moguće je dobiti imena uzastopnih vlasnika i cijene ostvarene pri prodaji nekretnine. Svaka služba na zahtjev daje informacije i preslike pravnih dokumenata (copies des actes) iz zemljišnoknjižnog registra, koji se odnose na nekretninu ili osobu koja posjeduje nekretninu na području nadležnosti te službe. Te informacije nisu besplatne. Troškovi se razlikuju ovisno o vrsti i broju zahtjeva. Te informacije trenutačno nisu centralizirane. Stoga, za dobivanje informacija o nekretninama koje se nalaze na različitim područjima nadležnosti potrebno je podnijeti zaseban zahtjev svakoj relevantnoj zemljišnoknjižnoj službi.

Te su informacije sada u potpunosti digitalizirane i informatizirane. Neki francuski javni bilježnici (notaires), zahvaljujući tomu što se trenutačno uvodi novi IT alat, putem poslužitelja kojim upravlja Visoko vijeće javnih bilježnika (Conseil supérieur du notariat) istodobno imaju pristup podacima koje drže sve zemljišnoknjižne službe u Francuskoj. Taj izravan pristup zemljišnoknjižnom registru nije dostupan drugim pravnim stručnjacima ili pojedincima.

Zemljišne knjige u departmanima Bas-Rhin, Haut-Rhin i Moselle u potpunosti su informatizirane od 2008. Uvid u zemljišne knjige i registar hipoteka (registre des dépôts) može se slobodno izvršiti osobno na licu mjesta ili na daljinu. Svatko tko izvrši uvid u te podatke može dobiti presliku koju izdaje odgovarajući registar (greffe) ili javna institucija (établissement public). Javne institucije izdaju preslike isključivo u informativne svrhe. Te usluge nisu besplatne.

Prava na uvid razlikuju se ovisno o statusu osobe koja traži uvid. Određeni stručnjaci, kao što su javni bilježnici, imaju šira prava na uvid (mogu pretraživati sve podatke u zemljišnim knjigama koji se odnose i na osobe i na nekretnine). Uvid u podatke na temelju imena osobe dostupan je i drugim stručnjacima, kao što su odvjetnici, ali i svakoj osobi s ovršnom ispravom (titre exécutoire) ili odobrenjem suda. Uvid u podatke na temelju nekretnine dostupan je svima.

Posljednji put ažurirano: 01/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.