Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Grčka

Grčka raspolaže elektroničkim zemljišnoknjižnim registrom koji je poznat pod imenom Katastar (κτηματολόγιο) u područjima gdje je postupak zemljišnoknjižnog upisivanja završen. Lokalni registri o upisanim hipotekama (υποθηκοφυλακεία) također privremeno služe kao zemljišnoknjižni registri (κτηματολογικά γραφεία). U skladu sa Zakonom 2664/1998 Helenskog katastra, podaci zemljišnoknjižnih odjela mogu se unositi u registar elektroničkim putem samo u područjima u kojima je katastarski sustav aktivan od 2003., kada je zamijenio prethodni sustav prijenosa vlasništva i hipoteka. Trgovačko društvo Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) pohranjuje sve podatke zemljišnoknjižnih odjela na području čitave države u središnju bazu podataka, koja se ažurira prema prijenosima zabilježenima u lokalnim zemljišnoknjižnim odjelima.

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što nudi grčki sustav pohrane dokumenata i podataka o vlasništvu?

Jedan ili više registara aktivno se dopunjuju u nadležnosti pojedinačnih građanskih sudova svake upravne jedinice (ειρηνοδικείο) te pružaju sljedeće usluge određene zakonom:

  1. registraciju, pripajanje i zapljenu vlasništva koja se nalaze u njihovoj nadležnosti;
  2. prijenos akata koji se moraju prenijeti zakonom i i
  3. registraciju tužbi i svih ostalih zakona ili zapisnika koji se odnose na vlasništvo.

Postoji 26 registara upisanih hipoteka koji se plaćaju i 320 besplatnih registara upisanih hipoteka.

Registri upisanih hipoteka koji se plaćaju (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) djeluju pod nadležnosti Ministarstva pravosuđa.

Na otocima Rodos i Kos, zemljišnoknjižni registri Rodosa i Kos-Lerosa, gdje se sustav prijenosa vlasništva temelji na zemljišnim česticama, pružaju usluge Ministarstvu pravosuđa.

Postoje dvije vrste besplatnih registara upisanih hipoteka (άμισθα υποθηκοφυλακεία):

  1. specijalizirani (ειδικά), kojim upravlja službenik registra (υποθηκοφύλακας) kojem ovlast upravljanja registrom dodjeljuje ministar pravosuđa nakon sto položi stručni ispit; ili
  2. nespecijalizirani (μη ειδικά), kojim upravlja javni bilježnik kojem je dodijeljena ta ovlast.

Informacije o kontaktima za gore navedene registre mogu se pronaći na web-mjestu grčkog Ministarstva pravosuđa.

Štoviše, postoji institucionalni okvir za proučavanje, razvoj i djelovanje helenskog katastra (Εθνικό Κτηματολόγιο) za vlasništvo u Grčkoj. Ta je zadaća dodijeljena privatnom poduzeću Ktimatologio.

Helenski katastar jedinstveni je sustav upisivanja pravnih, tehničkih i drugih informacija o vlasništvu i pripadajućim pravima, čije ispravno djelovanje jamči sama država.

U Helenski katastar upisuju se:

  • svi akti kojima se stvaraju, prenose ili mijenjaju vlasnička prava. Svaki akt upisuje se u katastar isključivo nakon detaljne provjere te je nemoguće upisati akt prijenosa vlasništva u slučaju da osoba koja vrši prijenos vlasništva nije osoba koja je navedena kao vlasnik u zemljišnoknjižnom registru;
  • svi geografski opisi (oblik, lokacija i veličina) nepokretne imovine;
  • zemljišne čestice i objekti u javnom vlasništvu, koji se sustavno upisuju; i
  • sva prava korištenja zemljišnih čestica i nepokretnih objekata prisutnih u registru.

Pravna baza podataka

Osnove informacije o Helenskom katastru mogu se pronaći na službenom web-mjestu.

Je li pristup grčkim uslugama pohrane podataka o vlasništvu besplatan?

U područjima privremenog djelovanja zemljišnoknjižnih registara, postoji mogućnost besplatnog pretraživanja elektroničkih podataka na računalima specijaliziranih ureda.

U sklopu NSRF-a, trgovačko društvo Ktimatologio ovlašteni je izvođač projekta za digitalni prijenos dokumenta registara upisanih hipoteka te mu je cilj u potpunosti provesti proces zemljišnoknjižnog upisivanja na području cijele države. Ovaj projekt uključuje razvoj infrastrukture potrebne za: (a) online podnošenje zahtjeva za upis u zemljišnoknjižni registar; i (b) online podnošenje i obrada zahtjeva za izdavanje potvrda iz navedenih zapisa.

Bitne odredbe uključene su u nacrt prijedloga zakona koji priprema Ministarstvo okoliša i energije.

Povijest grčkog sustava za pohranu dokumenta i podataka o vlasništvu

Prvi sustav zemljišnoknjižnog upisa uspostavlja se Zakonom 41/1836. Prethodno navedena nadležna tijela od samog početka procesa zemljišnoknjižnog upisa vrše pohranu svih zemljišnih knjiga.

U područjima gdje još nije dovršen proces zemljišnoknjižnog upisa, lokalni registri upisanih hipoteka djeluju kao zemljišnoknjižni registri još otkad je Grčka organizacija za katastarske podatke i geodetska mjerenja (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων ΕλλάδοςΟΚΧΕ) odlučila stvoriti Katastar. Otada se svi prijenosi unutar zemljišnoknjižnih registara bilježe se isključivo elektroničkim putem.

Kako pretraživati podatke

Elektronički sustav zemljišnoknjižnog upisa omogućava pretraživanje putem: (a) osobnih podataka; (b) šifre Helenskog katastra; i/ili (c) adrese nepokretne imovine.

Korisne poveznice

Helenski katastar

Posljednji put ažurirano: 22/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.