Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Grčka

Grčka raspolaže elektroničkim zemljišnoknjižnim registrom, koji je poznat pod imenom Katastar (κτηματολόγιο) u područjima gdje je postupak zemljišnoknjižnog upisivanja završen. Lokalni registri o upisanim hipotekama (υποθηκοφυλακεία) također privremeno služe kao zemljišnoknjižni registri (κτηματολογικά γραφεία).

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

U regijama u kojima je grčki zemljišnoknjižni registar u funkciji od 2003. te je zamijenio prethodni sustav upisa prijenosa vlasništva i hipoteka podaci zemljišnoknjižnih odjela moraju se čuvati i ažurirati samo elektronički u skladu sa Zakonom 2664/1998 o nacionalnom zemljišnoknjižnom registru. Trgovačko društvo KTIMATOLOGIO AE vodi središnju bazu podataka, koja sadržava sve podatke zemljišnoknjižnih odjela za cijelu Grčku (nacionalni zemljišnoknjižni registar ili katastar) i koja se ažurira prema prijenosima zabilježenima u lokalnim zemljišnoknjižnim odjelima.

Zakonom 4512/2018 uspostavljena je javnopravna pravna osoba pod nazivom Helenski katastar, univerzalni sljednik društva KTIMATOLOGIO AE.

Što nudi grčki sustav pohrane dokumenata i podataka o vlasništvu?

Jedan ili više registara aktivno se dopunjuju u nadležnosti pojedinačnih građanskih sudova svake upravne jedinice (ειρηνοδικείο) te pružaju sljedeće usluge određene zakonom:

  1. registraciju, pripajanje i zapljenu nepokretne imovine koja se nalazi u njihovoj nadležnosti
  2. prijenos akata koji se moraju prenijeti zakonom i
  3. registraciju tužbi i svih ostalih zakona ili zapisnika koji se odnose na nepokretnu imovinu.

Postoji 15 registara upisanih hipoteka koji se plaćaju i 258 besplatnih registara upisanih hipoteka. Broj se mijenja s obzirom na to da je u tijeku postupak postupnog ukidanja i uključivanja ukinutih registara hipotekarnih kredita u Helenski katastar.

Registri upisanih hipoteka koji se plaćaju su uredi Ministarstva pravosuđa.

Na Rodosu i Kosu lokalni zemljišni registri Rodosa i Kos-Lerosa uredi su Ministarstva pravosuđa, u kojima je sustav registracije centraliziran.

Postoje dvije vrste besplatnih registara upisanih hipoteka (άμισθα υποθηκοφυλακεία):

  1. specijalizirani besplatni registri kojima upravljaju službenici registra kojima ovlast upravljanja registrom dodjeljuje ministar pravosuđa nakon što polože stručni ispit ili
  2. nespecijalizirani besplatni registri kojima upravljaju javni bilježnici imenovani u glavni ured registra hipotekarnih kredita.

Podatke za kontakt registara hipoteka možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Helenski katastar jedinstven je sustav u kojem se bilježe pravne, tehničke i druge dodatne informacije o nekretninama i imovinskim pravima, za koje jamči država i koji su pod njezinom odgovornošću.

U Helenski katastar upisuju se:

  • svi akti kojima se stvaraju, prenose, mijenjaju ili ukidaju vlasnička prava; svaki akt upisuje se u katastar isključivo nakon detaljne provjere te je nemoguće upisati akt prijenosa vlasništva ako osoba koja prenosi vlasništvo nije osoba koja je navedena kao vlasnik u zemljišnoknjižnom registru
  • svi geografski opisi (oblik, lokacija i veličina) nepokretne imovine
  • zemljišne čestice i objekti u javnom vlasništvu, koji se sustavno upisuju i

sva prava korištenja zemljišnih čestica i nepokretnih objekata prisutnih u registru.

Pravna baza podataka

Osnove informacije o Helenskom katastru mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama.

Je li pristup grčkim uslugama pohrane podataka o nekretninama besplatan?

U područjima privremenog djelovanja zemljišnoknjižnih registara postoji mogućnost besplatnog pretraživanja elektroničkih podataka na računalima specijaliziranih ureda.

Povijest grčkog sustava za pohranu dokumenta i podataka o vlasništvu

Prvi sustav zemljišnoknjižnog upisa uspostavljen je Zakonom 41/1836. Prethodno navedena nadležna tijela od samog početka procesa zemljišnoknjižnog upisa pohranjuju sve zemljišne knjige.

U područjima gdje još nije dovršen proces zemljišnoknjižnog upisa lokalni registri upisanih hipoteka djeluju kao zemljišnoknjižni registri još otkad je Grčka organizacija za katastarske podatke i geodetska mjerenja (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) odlučila stvoriti Katastar. Otada se svi prijenosi unutar zemljišnoknjižnih registara bilježe isključivo elektroničkim putem.

Kako pretraživati podatke

Elektronički sustav zemljišnoknjižnog upisa omogućuje pretraživanje putem: (a) osobnih podataka, (b) šifre Helenskog katastra i/ili (c) adrese nepokretne imovine.

Ostale poveznice

Helenski katastar

Posljednji put ažurirano: 26/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.