Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava kratki pregled mađarskih zemljišnih knjiga.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Koje usluge pružaju mađarske zemljišne knjige?

Mađarskim zemljišnim knjigama upravljaju Ministarstvo poljoprivrede (Földművelésügyi Minisztérium) i Mađarski zemljišnoknjižni uredi (Földhivatal).

Službene internetske stranice Mađarskih zemljišnoknjižnih ureda (magyarországi földhivatalok) sadržavaju informacije o državnoj mreži Mađarskih zemljišnoknjižnih ureda i omogućuju pristup cijeloj mreži institucija za upravljanje zemljištem, zajedno s pojedinostima o:

  • njihovim zadaćama
  • njihovim obvezama i uslugama koje pružaju
  • novim i važnim projektima.

Na tim stranicama možete preuzeti administrativne obrasce i pročitati više o našim elektroničkim uslugama i uvjetima za pristup sustavu. Ondje se može pronaći i mjerodavno zakonodavstvo.

Je li pristup mađarskim zemljišnim knjigama besplatan?

Registrirani korisnici (tijela javne uprave, banke, odvjetnici, javni bilježnici, općinska tijela, posrednici u prometu nekretninama) još od 2003. imaju pristup internetskim uslugama (TAKARNET) Mađarskih zemljišnoknjižnih ureda. Podaci su dostupni uz naknadu, u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom.

Građani mogu pristupiti usluzi Online zemljišnoknjižni ured (Földhivatal Online), koja je pokrenuta u lipnju 2011., i to izravno putem vladina portala unosom svoje korisničke oznake „klijentskog pristupnika” (ügyfélkapu). Građanima i registriranim korisnicima na stranicama su dostupne internetske usluge uz naknadu.

Korisnici Online zemljišnoknjižnog ureda besplatno mogu pristupiti ograničenoj količini podataka. Besplatna usluga obuhvaća samo opisne podatke o nekretninama (prvi dio zemljišnoknjižnog izvatka (tulajdoni lap)). Baza podataka može se pretraživati prema topografskom broju čestice (helyrajzi szám) ili adresi nekretnine. Registrirani korisnici i građani tim uslugama mogu pristupiti 24 sata dnevno.

Kako pretraživati mađarske zemljišne knjige

Pretraživati u pravilu možete prema:

  • topografskom broju čestice
  • rasponu topografskih brojeva čestica ili
  • adresi nekretnine.

Korisnici s posebnim ovlastima (policija, tijela istrage, sudski izvršitelji, javni bilježnici u ostavinskim predmetima) mogu pretraživati prema imenu i osobnim podacima vlasnika i/ili ovlaštene osobe.

Povijest mađarskih zemljišnih knjiga

Službeni naziv pravnog i upravnog sustava za upravljanje registrom nekretnina u Mađarskoj je „jedinstveni sustav zemljišnih knjiga” (egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer).  Smatra se „jedinstvenim” jer se podaci o katastarskom mapiranju i pravni podaci (telekkönyvGrundbuch) od 1971. pravno i institucionalno evidentiraju u integriranom obliku. Jedinstvena institucionalna mreža koja obuhvaća sve zemljišnoknjižne urede zadužena je za evidentiranje svih pravnih transakcija i promjena u zemljišnoknjižnim mapama, pružanje podataka i obavljanje drugih zadaća povezanih sa zemljištem i nekretninama. Jedinstveni mađarski zemljišnoknjižni sustav koji se temelji na vlasništvu bio je prvi takve vrste u Europi.

Mađarski sustav ima više svrha jer osim aktivnosti koje obuhvaćaju cijeli spektar zemljišnoknjižnih poslova obavlja i brojne druge zadaće, kao što su uspostava i održavanje mreže geodetskih kontrolnih točaka, topografsko mapiranje, zaštita zemljišta, evidencija zakupa zemljišta ili održavanje upravnih granica.

Tom sveobuhvatnom javnom bazom podataka, koja sadržava podatke o poljoprivrednom zemljištu i nekretninama (koji su jedna od najvažnijih sastavnica gospodarskog života, poljoprivrede i zakupa) i obuhvaća cijelo administrativno područje Mađarske, integrirano upravlja zemljišnoknjižna uprava.  Cilj je sustava omogućiti jedinstveni i javno vjerodostojni sustav zemljišnih knjiga i infrastrukturu prostornih podataka kako bi se pomoglo u ostvarivanju prava vlasništva, jačanju zdravog okruženja, slobode poduzetništva i tržišnog natjecanja te kako bi se službeno evidentirao prirodni i umjetno stvoreni krajobraz.

Opći je cilj službeno evidentirati i upravljati podacima o svim zemljištima i drugim nekretninama te jamčiti sigurnost prava vlasništva i drugih prava nad nekretninama pružanjem jedinstvenog i javno vjerodostojnog sustava zemljišnih knjiga i infrastrukture.
Jedinstveni sustav zemljišnih knjiga ima i dva posebna cilja.  Pravni je cilj zemljišnih knjiga zaštititi prava povezana s nekretninama i službene isprave te istodobno pružiti sigurnost bona fide vlasnicima i nositeljima prava i promicati korisno korištenje nekretnina.  Gospodarski je cilj zemljišnih knjiga osigurati jedinstvenu osnovu za planiranje i utvrđivanje financijskih obveza, olakšati upravljanje i ulaganje u nekretnine s pomoću statističkih podataka i pružiti usluge društvu kao cjelini.

Druge poveznice

Vladin portal

Službene internetske stranice Mađarskih zemljišnoknjižnih ureda

Posljednji put ažurirano: 06/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.