Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Italija

V tomto oddílu naleznete přehled o italském katastru nemovitostí.

Sadržaj omogućio
Italija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jaké informace nabízí italský katastr nemovitostí?

Italské katastry nemovitostí vede Agenzia del Territorio, nezisková veřejná instituce, která působí pod dohledem ministerstva hospodářství a financí a vykonává také katastrální (majetkové) funkce.

Katastry poskytují informace o právních titulech převodu/přechodu vlastnictví a jiných pozemkových práv a také vzniku a zániku hypotečních práv.

Kromě toho vedou autonomní provincie Trento a Bolzano svůj vlastní katastr. Ten poskytuje převážně katastrální (majetkové) informace.

Je přístup do italského katastru nemovitostí zdarma?

Přístup do katastru je zpoplatněn. Pro on-line přístup je proto třeba se nejprve zaregistrovat u on-line finančních služeb Poste Italiane (italský poštovní systém).

Katastr provincie Trento a Bolzano je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Jak vyhledávat v italském katastru nemovitostí

Informace vedené v katastrech nemovitostí jsou uspořádány podle subjektu (fyzická nebo právnická osoba). Informace můžete vyhledávat podle osoby, nemovitosti nebo listu vlastnictví.

Historie italského katastru nemovitostí

Automatizace informací zapsaných v katastrech nemovitostí pomocí počítačových systémů začala v roce 1986. Následovala podstatná reorganizace ministerstva financí; italský katastr a pozemkové knihy byly integrovány do jedné správy a elektronický převod začal v roce 1995. Poslední celková reforma finanční správy vytvořila čtyři autonomní daňové úřady (včetně úřadů Agenzia del Territorio, které působí od 1. ledna 2001). Automatizace služeb počítačem postoupila dál a jejím výsledkem je stávající elektronický informační systém, který byl spuštěn na začátku roku 2007.

Poslední aktualizace: 18/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.