Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Italija

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr nieruchomości we Włoszech.

Sadržaj omogućio
Italija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jakie informacje można znaleźć we włoskim rejestrze nieruchomości?

Włoskie rejestry nieruchomości prowadzi Agenzia del Territorio (agencja ds. gruntów), podmiot publiczny o charakterze pozagospodarczym, którego działalność podlega kontroli Ministerstwa Gospodarki i Finansów. Rejestry nieruchomości pełnią także funkcje katastralne (w zakresie nieruchomości).

W rejestrach znajdują się informacje dotyczące aktów przekazania własności oraz innych praw do nieruchomości, a także ustanawiania i wygaśnięcia hipotek.

Ponadto, autonomiczna Prowincja Trento i Bolzano prowadzi swój własny rejestr. Zawarte są w nim głównie informacje katastralne (dotyczące nieruchomości).

Czy dostęp do włoskiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Dostęp do rejestrów podlega opłacie. Stąd też procedura dostępu w trybie on-line wymaga uprzedniej rejestracji w trybie on-line w serwisie finansowym Poste Italiane (włoskiego systemu pocztowego).

Rejestr prowadzony w Prowincji Trento i Bolzano jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

W jaki sposób przeszukiwać włoski rejestr nieruchomości?

Informacje zawarte w rejestrach nieruchomości są klasyfikowane według podmiotów (osób fizycznych lub prawnych). Informacje można wyszukiwać według osób, nieruchomości lub aktu stanowiącego tytuł prawny do danej nieruchomości.

Historia włoskiego rejestru nieruchomości

Komputeryzacja informacji zawartych w rejestrach rozpoczęła się w 1986 r. Po gruntownej reorganizacji Ministerstwa Finansów, włoski kataster i rejestry nieruchomości zostały zintegrowane w ramach jednej administracji, a przekazywanie danych elektronicznych rozpoczęto w 1995 r. W ramach ostatniej kompleksowej reformy administracji finansowej stworzono cztery autonomiczne agendy podatkowe (w tym Agenzia del Territorio, która działa od 1 stycznia 2001 r.). Komputeryzacja serwisów postępowała na coraz większą skalę, czego efektem jest aktualny system informacji elektronicznych, który został uruchomiony na początku 2007 r.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.