Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemljiške knjige v državah članicah EU

Italija

Ta stran vsebuje pregled zemljiške knjige Italije.

Sadržaj omogućio
Italija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kateri podatki so v italijanski zemljiški knjigi?

Italijanske zemljiške knjige vzdržuje Agenzia del Territorio, negospodarski javni organ, ki deluje pod nadzorom Ministrstva za gospodarstvo in finance ter prav tako izvaja katastrske funkcije (zemljišča).

Registri zagotavljajo informacije o listinah o prenosu lastništva in drugih zemljiških pravic ter najemu in odpisu hipotek.

Poleg tega avtonomni pokrajini Trento in Bolzano vzdržujeta lasten register. Ta zagotavlja predvsem katastrske informacije (zemljišča).

Ali je dostop do italijanske zemljiške knjige brezplačen?

Za dostop do registra je treba plačati takso. Zato postopek za spletni dostop zahteva predhodno registracijo pri spletnih finančnih storitvah Poste Italiane (Pošta Italije).

Register pokrajin Trento in Bolzano je dostopen samo registriranim uporabnikom.

Kako iskati po italijanski zemljiški knjigi?

Informacije, ki so v zemljiških knjigah, so organizirane po subjektu (fizična ali pravna oseba). Informacije se lahko iščejo po osebi, zemljišču ali listini.

Zgodovina italijanske zemljiške knjige

Informatizacija zemljiških informacij se je začela leta 1986. Po obsežni reorganizaciji Ministrstva za finance so bili italijanski kataster in zemljiške knjige združeni v enotno upravo, elektronski prenos pa se je začel leta 1995. Zadnja celostna reforma finančne uprave je ustvarila štiri avtonomne davčne agencije (vključno z Agenzia del Territorio, ki je začela delovati 1. januarja 2001). Informatizacija storitev se je povečala, rezultat pa je sedanji elektronski informacijski sistem, ki je bil uveden na začetku leta 2007.

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.