Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Nizozemska

V tejto časti nájdete prehľad o holandskom katastri nehnuteľností.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Aké informácie obsahuje holandský kataster nehnuteľností?

Holandský kataster nehnuteľností vlastní a spravuje Kadaster (Úrad pre správu katastra nehnuteľností a kartografiu), verejný orgán zodpovedný za registráciu práv a záujmov k nehnuteľnostiam (vrátane pozemkov a budov) a ich špecifikáciu (napr. veľkosť).

Je prístup do holandského katastra nehnuteľností bezplatný?

Nie, prístup je spoplatnený. Viac informácií nájdete na webovej stránke Kadaster.

Ako vyhľadávať v holandskom katastri nehnuteľností

Profesionáli v Holandsku, ktorí sa zapísali do holandského katastra nehnuteľností, v ňom môžu vyhľadávať pomocou týchto vyhľadávacích kritérií:

 • názov vlastníka alebo osoby s právami k nehnuteľnosti,
 • adresa,
 • PSČ,
 • identifikátor katastrálneho územia,
 • mapa,
 • mapa parcely,
 • číslo listiny,
 • názov nehnuteľnosti.

Všetky informácie sú zobrazené v holandskom jazyku a fakturácia prebieha mesačne.

Zaregistrovaní profesionálni používatelia v krajinách, ktoré sú zapojené do služby EULIS (Európska pozemková informačná služba), môžu v holandskom katastri nehnuteľností vyhľadávať podľa týchto kritérií:

 • adresa,
 • PSČ,
 • identifikátor katastrálneho územia,
 • mapa,
 • mapa parcely.

Všetky informácie sú zobrazené v anglickom jazyku; fakturáciu vykonáva príslušný národný kataster nehnuteľností.

Jednotlivci môžu v holandskom katastri nehnuteľností vyhľadávať pomocou týchto kritérií:

 • adresa,
 • PSČ.

Všetky informácie (hoci je ich menej ako pre profesionálnych používateľov) sú zobrazené v holandskom jazyku a platba sa môže uskutočniť prostredníctvom platobných kariet Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL alebo internetového šeku.

História holandského katastra nehnuteľností

Dostupné Informácie sa týkajú všetkých nehnuteľností od založenia holandského katastra pod názvom Kadaster (1832).

V období rokov 1981 – 1985 umiestnil holandský Kadaster všetky informácie do počítačových systémov. Informácie s dátumom od roku 1985 sú dostupné online. Historické informácie (1832 – 1985) sú sprístupnené zamestnancom Kadastra v digitálnych archívoch.

Súvisiace odkazy

Európska pozemková informačná služba, Kataster (Úrad pre správu katastra nehnuteľností a kartografiu)

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.