Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Имотни регистри в държавите от ЕС

Nizozemska

Настоящият раздел съдържа преглед на кадастъра и имотния регистър на Нидерландия.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Каква информация може да бъде намерена в кадастъра и имотния регистър на Нидерландия?

Кадастърът и имотният регистър на Нидерландия принадлежат и се поддържат от Kadaster (Агенция по кадастър, имотен регистър и картография), публичен орган, отговорен за регистриране на права и интереси, засягащи всякакво недвижимо имущество (включително земя и сгради) и неговите спецификации (напр. размер).

Достъпът до кадастъра и имотния регистър на Нидерландия безплатен ли е?

Не, събира се такса. За повече информация моля посетете уебсайта на Kadaster.

Как да направя справка в кадастъра и имотния регистър на Нидерландия?

Професионалистите в Нидерландия, които са се абонирали за кадастъра и имотния регистър на Нидерландия, могат да търсят в него като използват следните параметри за търсене:

 • Име на собственика или лице, свързано с имуществото
 • Адрес
 • Пощенски код
 • Кадастрален идентификатор
 • Карта
 • Карта на мястото
 • Номер на нотариален акт
 • Наименование на имуществото.

Цялата информация се извежда на нидерландски език и таксуването се извършва на месечен принцип.

Абонираните професионални потребители в държави, участващи в EULIS (Европейската служба за информация от поземлените регистри), могат да търсят в кадастъра и имотния регистър на Нидерландия, като използват следните параметри:

 • Адрес
 • Пощенски код
 • Кадастрален идентификатор
 • Карта
 • Карта на мястото.

Цялата информация се извежда на английски език; таксуването се извършва чрез съответния национален поземлен регистър.

Отделни лица могат да търсят в кадастъра и имотния регистър на Нидерландия, като използват следните параметри:

 • Адрес
 • Пощенски код

Цялата информация (макар и по-малка като количество от тази, предоставяна на професионалните потребители) се извежда на нидерландски език и плащането може да се извършва с Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club, iDEAL или интернет чек.

История на кадастъра и имотния регистър на Нидерландия

Налична е информация за всички имущества от датата на създаването на нидерландския Kadaster (1832 г.).

През периода 1981—1985 г. нидерландският Kadaster въведе цялата налична към онзи момент информация в компютъризирани системи. Информацията, датираща от 1985 г. насам, е достъпна онлайн. Историческата информация (1832—1985 г.) може да бъде извличана от цифрови архиви от служителите на Kadaster.

Връзки по темата

Европейска служба за информация от поземлените регистри, Агенция по кадастър, имотен регистър и картография

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.