Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Katastry nemovitostí v zemích EU

Nizozemska

V tomto oddílu naleznete přehled úpravy nizozemského katastru nemovitostí.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jaké informace nabízí nizozemský katastr nemovitostí?

Nizozemský katastr nemovitostí je ve vlastnictví a správě instituce zvané Kadaster (Katastr, Katastrální a zeměměřický úřad), orgánu veřejné správy, který je odpovědný za zápisy práv a omezení týkajících se všech nemovitostí (včetně pozemků a staveb) a podrobných údajů týkajících se těchto nemovitostí (např. velikosti).

Je přístup do nizozemského katastru nemovitostí zdarma?

Ne, vybírá se poplatek. Pro více informací navštivte webovou stránku Kadaster.

Jak vyhledávat v nizozemském katastru nemovitostí

Profesionální uživatelé v Nizozemsku, kteří se zaregistrovali u nizozemského katastru nemovitostí, mohou v katastru hledat za pomoci následujících parametrů vyhledávání:

 • jméno vlastníka nebo osoby, která má k nemovitosti určitý vztah
 • adresa
 • poštovní směrovací číslo
 • katastrální identifikátor
 • mapa
 • územní plán
 • číslo listu vlastnictví
 • název nemovitosti.

Veškeré informace jsou zobrazeny v nizozemštině a účtování je prováděno měsíčně.

Registrovaní profesionální uživatelé v zemích zúčastněných v systému EULIS (Evropská pozemková informační služba) mohou v nizozemském katastru nemovitostí vyhledávat pomocí následujících parametrů:

 • adresa
 • poštovní směrovací číslo
 • katastrální identifikátor
 • mapa
 • územní plán.

Veškeré informace jsou zobrazeny v angličtině; účtování je prováděno prostřednictvím dotčeného národního katastrálního úřadu.

Jednotlivci mohou v nizozemském katastru nemovitostí hledat za pomoci následujících parametrů:

 • adresa
 • poštovní směrovací číslo

Veškeré informace (byť v menším rozsahu, než je tomu u profesionálních uživatelů) jsou zobrazeny v nizozemštině a platit lze platebními kartami Mastecard, Visa Electron, Visa, American Express, Dines Club, iDEAL nebo internetovým šekem.

Historie nizozemského katastru nemovitostí

Jsou k dispozici informace o všech nemovitostech ode dne založení nizozemského Kadasteru (1832).

V období let 1981 – 1985 zapsal nizozemský Kadaster veškeré informace, které byly tehdy v katastru nemovitostí vedeny, do svých výpočetních systémů. Informace z roku 1985 a mladší jsou k dispozici online. Historické informace (1832-1985) mohou zaměstnanci Kadasteru vyhledávat v digitálních archivech.

Související odkazy

Evropská pozemková informační služba, Katastrální úřad (Katastrální a zeměměřický úřad)

Poslední aktualizace: 06/02/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.