Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemes reģistri ES dalībvalstīs

Nizozemska

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par Nīderlandes zemesgrāmatu.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Ko Nīderlandes zemesgrāmata piedāvā?

Nīderlandes zemesgrāmata pieder kadastra iestādei (Kadaster) (Kadastra, zemesgrāmatu un kartēšanas aģentūra), kas to arī uztur un kas ir valsts varas iestāde. Tā ir atbildīga par tiesību un interešu, kas ietekmē jebkuru nekustamo īpašumu (tostarp zemes un ēku), reģistrēšanu un sīku aprakstu (piemēram, izmēra norādīšanu).

Vai piekļuve Nīderlandes zemesgrāmatai ir bez maksas?

Nē, par to iekasē nodevu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, apmeklējiet kadastra iestādes (Kadaster) tīmekļa vietni.

Kā veikt meklējumus Nīderlandes zemesgrāmatā

Profesionāļi Nīderlandē, kas abonējuši Nīderlandes zemesgrāmatu, var tajā veikt meklējumus, izmantojot šādus meklēšanas parametrus:

 • īpašnieka vai ar īpašumu saistītas personas vārdu un uzvārdu,
 • adresi,
 • pasta indeksu,
 • kadastra identifikācijas numuru,
 • karti,
 • vietas karti,
 • akta numuru,
 • īpašuma nosaukumu.

Visa informācija ir redzama nīderlandiešu valodā, un samaksu veic reizi mēnesī.

Abonenti, kas ir profesionāli lietotāji valstīs, kas pievienojušās EULIS (Eiropas Zemes informācijas dienestam), var veikt meklējumus Nīderlandes zemesgrāmatā, izmantojot šādus parametrus:

 • adresi,
 • pasta indeksu,
 • kadastra identifikācijas numuru,
 • karti,
 • vietas karti.

Visa informācija ir redzama angļu valodā. Samaksu veic, izmantojot attiecīgās valsts zemesgrāmatu.

Privātpersonas var veikt meklēšanu Nīderlandes zemesgrāmatā, izmantojot šādus parametrus:

 • adresi,
 • pasta indeksu.

Visa informācija (lai gan mazāk nekā profesionāliem lietotājiem) ir redzama nīderlandiešu valodā, un maksājumu var veikt, izmantojot Mastercard, Visa Electron, Visa, American Express, Diners Club kredītkarti, iDEAL vai interneta čeku.

Nīderlandes zemesgrāmatas vēsture

Par nekustamo īpašumu pieejamā informācija ir datēta, sākot no Nīderlandes kadastra iestādes (Kadaster) dibināšanas dienas (1832. gadā).

Laika periodā no 1981. gada līdz 1985. gadam Nīderlandes kadastra iestāde visu esošo informāciju ievadīja datorizētās sistēmās. Informācija, sākot no 1985. gada ir pieejama tiešsaistē. Vēsturiskai informācijai (1832. g. – 1985. g.) kadastra iestādes darbinieki var piekļūt, izmantojot digitālos arhīvos.

Saites

Eiropas Zemes informācijas dienests, Kadastrs (Zemesgrāmatu un kartēšanas aģentūra)

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.