Kadasters in de EU-landen

Nizozemska

Op deze pagina vindt u een overzicht van het Nederlandse kadaster.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Welke gegevens bevat het Nederlandse kadaster?

Het Nederlandse kadaster is een publieke autoriteit die verantwoordelijk is voor de registratie van rechten en belangen met betrekking tot onroerende zaken (grond en gebouwen) en de specificaties daarvan (bijvoorbeeld de grootte).

Is de toegang tot het Nederlandse kadaster kosteloos?

Nee, er wordt een vergoeding gevraagd. Bezoek voor actuele informatie over de tarieven de website van het Kadaster.

Hoe kunnen opzoekingen in het Nederlandse kadaster worden verricht?

Professionals in Nederland die zich hebben laten registreren bij het Nederlandse kadaster kunnen daarin zoeken via de volgende zoekcriteria:

 • Naam van de eigenaar of de persoon die in betrekking staat tot de onroerende zaak
 • Adres
 • Postcode
 • Kadastraal identificatienummer
 • Kaart
 • Plaatskaart
 • Aktenummer
 • Naam van het onroerend goed

Alle informatie wordt in het Nederlands gegeven en eventueel verschuldigde bedragen worden per maand in rekening gebracht.

Geregistreerde zakelijke gebruikers in landen die deelnemen aan EULIS (European Land Information Service) kunnen in het Nederlandse kadaster zoeken via de volgende criteria:

 • Adres
 • Postcode
 • Kadastraal identificatienummer
 • Kaart
 • Plaatskaart.

Alle informatie wordt in het Engels gegeven. Eventueel verschuldigde bedragen worden geïnd door het kadaster van het land in kwestie.

Particulieren kunnen in het Nederlandse kadaster zoeken via de volgende criteria:

 • Adres
 • Postcode

Alle informatie (die overigens beperkter is dan die voor zakelijke gebruikers) wordt in het Nederlands gegeven.

Geschiedenis van het Nederlandse kadaster

Vanaf de oprichtingsdatum van het Nederlandse kadaster (1832) is er informatie beschikbaar over alle onroerende zaken.

In de periode 1981 – 1985 heeft het Nederlandse kadaster alle informatie, waarover het op dat moment beschikte, gedigitaliseerd. De informatie is vanaf 1985 online beschikbaar. De oudere informatie (1832-1985) is via de medewerkers van het kadaster toegankelijk in bepaalde archieven.

Gerelateerde links

European Land Information Service

Nederlandse kadaster

Laatste update: 13/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.