Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Sjeverna Irska

Ovaj odjeljak sadržava pregled zemljišnih knjiga Sjeverne Irske

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Što sadržavaju zemljišne knjige Sjeverne Irske?

Zemljišnoknjižna služba Sjeverne Irske (Land & Property Services Northern Ireland) pruža statične (nepromjenjive) informacije o pravilima, propisima i smjernicama kojima se uređuje vođenje različitih registara.

LandWeb Direct (Usluga javnog pristupa za korisnike)

Usluga omogućuje:

  • alate za pretraživanje
  • ime vlasnika i terete na nekretninama
  • alat koji vam omogućuje preuzimanje i ispis podataka iz zemljišnih knjiga.

Je li pristup zemljišnim knjigama Sjeverne Irske besplatan?

Da, pristup statičnim informacijama je besplatan. Korisnici koji žele dobiti pristup alatima za pretraživanje moraju se za tu uslugu registrirati i, u većini slučajeva, platiti naknadu.

Kako pretraživati zemljišne knjige Sjeverne Irske?

Alati za pretraživanje uključuju pristup kartama nekretnine, veličini nekretnine i dokumentaciji o nekretnini. Ta baza podataka sadržava imena vlasnika te terete na nekretninama.

Korištenjem alata za E-prijavu registrirani korisnici mogu ispuniti različite prijavne obrasce, izračunati naknade te dostaviti podatke elektroničkim putem

Povijest zemljišnih knjiga Sjeverne Irske

Zemljišnoknjižni odjel započeo je s radom 1891. Prije toga, podaci o vlasništvu nad zemljištem bilježili su se u registru isprava, koji je uspostavljen 1706. Zemljišnoknjižna služba upravlja trima registrima: zemljišnim knjigama, registrom isprava i registrom zakonskih pristojbi.

Ostale poveznice

Zemljišnoknjižna služba – zemljišne knjige

Europska služba za zemljišnoknjižne informacije

Posljednji put ažurirano: 25/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.