Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Poljska

Ovaj odjeljak sadržava pregled sustava zemljišnih knjiga u Poljskoj.

Sadržaj omogućio
Poljska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što pruža sustav zemljišnih knjiga u Poljskoj?

Zemljišne knjige u Poljskoj (rejestr ksiąg wieczystych) vode se u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama i hipotekama.

Na temelju tog Zakona, zemljišne knjige vode se u cilju utvrđivanja pravnog statusa nekretnina. One sadržavaju sljedeće podatke:

  • oznaku nekretnine (uključujući čestice od kojih se sastoji)
  • podrobne podatke o vlasniku/vlasnicima nekretnine ili posjedniku prava na dugoročno plodouživanje
  • podatke o stvarnim pravima drugih stranaka
  • vrstu i iznos hipoteke upisane na nekretnini.

Zemljišne knjige javne su isprave kojima svi imaju pristup. Od lipnja 2010. zemljišnim knjigama može se pristupiti elektroničkim putem upisivanjem broja isprave.

Nadalje, bilo tko može dobiti izvadak iz zemljišne knjige ili potvrdu o zatvaranju zemljišne knjige.

Naplaćuje li se pristup zemljišnim knjigama u Poljskoj?

Pristup se zemljišnim knjigama ne naplaćuje.

Naknada se naplaćuje za izdavanje izvatka iz zemljišne knjige ili potvrde o zatvaranju zemljišne knjige.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.