Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

EU-maiden kiinteistörekisterit

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Romaniassa ei ole toistaiseksi sähköistä kiinteistörekisteriä.

Tietoa kiinteistörekisteristä saa kuitenkin kansallisen maa- ja kiinteistörekisteriviraston verkkosivuilta.

Päivitetty viimeksi: 10/06/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.