Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Katastre nehnuteľností v krajinách EÚ

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

V Rumunsku nie je v súčasnosti k dispozícii žiadny elektronický vnútroštátny kataster nehnuteľností.

Informácie o evidencii nehnuteľností sú však dostupné na webovej stránke Národnej agentúry pre kataster a evidenciu nehnuteľností.

Posledná aktualizácia: 10/06/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.