Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Koji su podaci dostupni u zemljišnim knjigama Škotske?

Škotske zemljišne knjige sastavlja i održava služba zvana Škotski registri (Registers of Scotland) (RoS), a one su dio portfelja registara kojima upravlja ta služba.  Primarni je cilj RoS-a osigurati potpunost registara koje nadzire i omogućiti da im javnost ima pristup.

Same zemljišne knjige omogućuju konačnu provjeru dokumenata o vlasništvu zemljišta, nakon čega se može izdati vlasnički list kojime se objedinjuju različiti podaci iz dokumenata u jedinstven dokument za koji jamči država.   Zemljišne knjige potvrđuju vjerodostojnost vlasničkog lista pečatom, a list sadrži sljedeće:

(i) kartu nekretnine na temelju katastarske izmjere Geodetsko-kartografske agencije (Ordnance Survey);

(ii) opis nekretnine;

(iii) ime i opis vlasnika nekretnine;

(iv) tražbine nad nekretninom; i

(v) stvarna opterećenja ili druga prava nad nekretninom.

Kad nastaju ili se prenose, prava vlasništva nad nekretninom upisuju se u zemljišne knjige iz drugog registra vlasničkih prava kojim također upravlja RoS, a to je Opća zbirka povijesnih isprava o vlasništvu (General Register of Sasines, GRS).  Osnovan u ranom sedamnaestom stoljeću, GRS je kronološki registar isprava o vlasništvu koji predstavlja javni registar vlasničkih prava nad zemljištem.  GRS se postupno nadomještava zemljišnim knjigama, a trenutačno je više od pedeset i šest posto svih vlasništva nad zemljištima u Škotskoj upisano u zemljišne knjige, što znači da je pokriveno otprilike dvadeset i tri posto škotske zemlje.

RoS vodi i dvije manje knjige koje se odnose na posebne vrste prava vlasništva nad zemljištem: Registar malih unajmljenih seljačkih posjeda (Crofting Register) i Registar prava vlasništva nad zemljištima od društvenog interesa (Register of Community Interests in Land) . „Crofting” je oblik poljoprivrednog zakupa zemljišta jedinstven za Škotsku, uređen posebnim statutom, a od studenoga 2012. moguće ga je upisati u Registar malih unajmljenih seljačkih posjeda.  Registar prava vlasništva nad zemljištima od društvenog interesa osnovan je statutom 2003., a sadrži zakonski utvrđena prava prvokupa zemljišta koja pogoduju tijelima ruralne zajednice ili poljoprivrednim zakupcima.

Je li pristup zemljišnim knjigama Škotske besplatan?

Naplaćuje se mala pristojba za osnovne internetske pretrage zemljišnih knjiga, kao i GRS-a.  Vlasnički listovi i izvatci iz tih registara također se mogu dobiti besplatno.

Način pretraživanja zemljišnih knjiga Škotske

Bez obzira na oblik zahtjeva, pretraživanje zemljišnih knjiga moguće je na temelju:

  • imena,
  • adresa,
  • brojeva nekretnina ili
  • „indeksne” karte.

Pretraživanje unutar GRS-a moguće je i na temelju imena i adresa.

Povijest Škotskih registara

Škotska vodi javne knjige s namjerom da zaštiti vlasnička prava i prava svojih stanovnika već otprilike sedamsto godina, a knjige koje se tiču zemljišta čuvaju se u dvorcu Edinburgh od trinaestog stoljeća nadalje.   Opća zbirka povijesnih isprava o vlasništvu osnovana je zakonom (starog) škotskog parlamenta 1617. i predstavlja javnu evidenciju vlasničkih prava od tog vremena.

Rasprava o prijelazu s registra isprava o vlasništvu na registar vlasničkih prava počela je osamdesetak godina prije osnivanja zemljišnih knjiga statutom 1979.  Taj je registar postupno uveden u čitavoj Škotskoj dok 2003. nije u potpunosti obuhvatio zemlju, a u konačnici će sveobuhvatno zamijeniti GRS.  Uvođenjem zemljišnih knjiga i sustava isprave o vlasništvu za koju jamči država uklonjeni su značajni rizici i nesigurnosti koji su neizbježni u prometu nekretnina i postojali su prije uspostave tih knjiga.

S obzirom na to da su prepoznao važnost provjere u smislu zakonski propisane dužnosti da štiti i održava potpunost zemljišnih knjiga, RoS je nedavno zatražio službenu procjenu statuta iz 1979.  Rezultat je bio donošenje zakona o uknjižavanju zemljišta (Škotska) 2012., čime je usklađeno pravo uknjižavanja s vlasničkim pravom, a u potpunosti će stupiti na snagu 2014.

Ostale poveznice

Škotski registri (Registers of Scotland)

Posljednji put ažurirano: 10/11/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.