Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Slovačka

U ovom odjeljku pruža se pregled katastra u Slovačkoj.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Što nudi slovački katastar?

Portal Slovački katastar (Slovenský katastrálny portál) pripada Uredu za geodeziju, kartografiju i katastar Slovačke Republike (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) te središnjem državnom tijelu za zemljišne knjige. Institut za geodeziju i kartografiju iz Bratislave (Geodetický a kartografický ústav Bratislava) upravlja portalom i održava ga.

Na portalu se osiguravaju pravne i točne informacije o vlasništvu nad nekretninama. Ažurira se jednom tjedno pomoću podataka dobivenih od odgovarajućih gruntovnica. Pretraživanje je dostupno na slovačkom i na engleskom. Na portalu se pruža sljedeće:

 • odabrane podatke iz datoteke s geografskim podacima – katastarske mape
 • odabrane podatke iz datoteke s opisnim podacima – informacije o česticama, strukturama, stanovima, nestambenim objektima i dokumente o vlasništvu
 • registar općina, registar katastarskih okruga
 • statistička izvješća
 • zbirne vrijednosti prema vrsti zemljišta
 • informacije o statusu katastarskih postupaka
 • obavijesti o razmatranim prijavama za registraciju.

Vlasnički list (list vlastníctva) sadržava informacije o imovini, njezinim vlasnicima i povezanim pravima te dodatne informacije o pravima povezanima s imovinom. Konkretnije, on sadrži:

 • jedinstveni broj
 • naziv okruga u kojem se određena nekretnina nalazi
 • naziv relevantne općine
 • naziv katastarskog okruga.

Sastoji se od tri dijela:

Dio A – fizička imovina, u kojem su navedene sve nekretnine koje podliježu imovinskim pravima te sljedeći detalji:

 • površina
 • vrste čestica
 • šifra koja označava dopuštenu upotrebu zemljišta
 • važnost za izgrađeno područje općine
 • drugi detalji o pitanjima povezanima s dijelom A.

Dio B – vlasnici ili druge ovlaštene osobe, u kojem su navedeni sljedeći detalji:

 • ime
 • prezime
 • djevojačko prezime ili ime korporativnog vlasnika ili drugih ovlaštenih osoba
 • datum rođenja
 • matični broj građana ili matični broj organizacije
 • suvlasništvo
 • vlasnički list: stjecanje prema javnom dokumentu ili nekom drugom dokumentu
 • trajna adresa stanovanja ili registrirani ured
 • drugi detalji o pitanjima vezanima uz dio B.

Dio C – Tereti, u kojem su navedeni sljedeći detalji:

 • služnost (sadržaj služnosti, oznaka za osobu koja ima koristi od služnosti, uključujući zapis o služnosti u vlasničkom listu te osobe)
 • založno pravo (oznaka založnog vjerovnika) i prva opcija, ako će imati učinak stvarnih prava (identifikacija korisnika prava prve opcije)
 • druga prava, ako su sporazumno utvrđena kao stvarna prava
 • druga pojašnjenja o pitanjima povezanima s dijelom C
 • upisani dodaci/ispravci

Dio C ne obuhvaća podatke o iznosima duga.

Je li pristup Slovačkom katastru besplatan?

Informacije dostupne na portalu katastra besplatne su za sve.

Povijest Slovačkog katastra

Portal katastra aktivan je od 2004. Od rujna 2007. informacije na portalu po zakonu su besplatne.

Druge poveznice

web-mjesto portala katastra, web-mjesto slovačkog Ureda za geodeziju, kartografiju i katastar

Posljednji put ažurirano: 27/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.