Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Slovenija

Na ovoj stranici dostupan je pregled zemljišnih knjiga u Sloveniji.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Koji se podaci nalaze u slovenskim zemljišnim knjigama?

U slovenskim zemljišnim knjigama nalaze se pravne činjenice povezane s nekretninama poput informacija o vlasnicima, hipotekama i služnosti.

Dostupan je i zemljišni katastar, u kojem se nalaze podaci o stvarnom stanju nekretnina.

Vlasnik zemljišnih knjiga jest Vrhovni sud Republike Slovenije, koji njima i upravlja.

Je li pristup slovenskim zemljišnim knjigama besplatan?

Javni elektronički pristup zemljišnim knjigama moguć je putem portala e-Sodstvo (e-Sudstvo) https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Pristup podacima besplatan je, ali je potrebna prethodna registracija.

Javni pristup zemljišnim knjigama moguć je u svim okružnim sudovima u Sloveniji, kod javnih bilježnika i u upravnim jedinicama, gdje osobe mogu dobiti tiskani ovjereni izvod iz zemljišnih knjiga. Tiskani se ovjereni izvod iz zemljišnih knjiga naplaćuje.

Pretraživanje slovenskih zemljišnih knjiga

Pristup podacima moguć je unosom sljedećih kriterija pretraživanja:

  • katastarska općina i broj čestice
  • katastarska općina, broj zgrade i broj pojedinog dijela
  • identifikacijski znak nekretnine (ID nekretnine)
  • identifikacijski znak prava (ID prava)

Povijest slovenskih zemljišnih knjiga

Novi elektronički portal dostupan je od 2011. godine. Prije toga su informacije bile dostupne u starim zemljišnim knjigama.

Srodne poveznice

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

Posljednji put ažurirano: 27/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.