Rejestry nieruchomości w państwach UE

Švedska

W tej części przedstawiono w zarysie szwedzki rejestr nieruchomości, który składa się z pięciu części.

Sadržaj omogućio
Švedska

Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze nieruchomości?

Rejestr nieruchomości, który składa się z kilku różnych części, jest krajowym rejestrem o wielorakim przeznaczeniu. Zawiera on informacje na temat:

 • nieruchomości i gruntów objętych współwłasnością
 • podziałów administracyjnych
 • adresów
 • danych geometrycznych określających obszar nieruchomości – map katastralnych
 • własności
 • obciążeń i rejestracji
 • hipotek
 • służebności i użytkowania
 • planów i przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego
 • zabytków
 • sposobów podziału gruntów itp.,
 • praw dzierżawy
 • historii
 • budynków
 • danych dotyczących podatku od nieruchomości
 • itp.

Rejestrem nieruchomości zarządza Lantmäteriet (Szwedzki Urząd Geodezyjny).

Czy dostęp do rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Za informacje udzielone osobiście lub telefonicznie nie pobiera się opłaty.Można również uzyskać informacje zgodnie z zasadą dostępu do dokumentów urzędowych. Za elektroniczny dostęp do rejestru pobiera się opłatę, z wyjątkiem usługi Min fastighet (Moje nieruchomości), która jest bezpłatna.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr nieruchomości?

Szereg usług wyszukiwania elektronicznego jest dostępnych bezpośrednio na stronie internetowej Urzędu Geodezyjnego lub za pośrednictwem Lantmäteriets återförsäljare (przedstawicieli Urzędu Geodezyjnego wymienionych na jego stronie internetowej). Skorzystanie z większości usług wymaga wykupienia abonamentu. Dostęp można uzyskać przez internet lub bezpośrednio albo w drodze wyboru i przetwarzania informacji. Z usługi można także skorzystać na stronie internetowej Urzędu Geodezyjnego.

 • Na stronie Moje nieruchomości można znaleźć szczegółowe informacje. Dostęp do usługi mają wyłącznie właściciele nieruchomości.

Historia szwedzkiego rejestru nieruchomości

Rejestr elektroniczny utworzono w latach 70. XX w., a gromadzenie informacji w pełnym wymiarze zakończono w 1995 r. Środowisko techniczne, a w pewnym stopniu także zawartość rejestru nieruchomości, podlegały stopniowym zmianom, podobnie jak środki dostępu do niego. Planowane jest wprowadzenie zupełnie nowej platformy technologicznej obsługującej rejestr nieruchomości. Rozpoczęto już prace nad nim, które będą kontynuowane w najbliższych latach.

Linki

Strona internetowa Szwedzkiego Urzędu Geodezyjnego w języku angielskim.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.