Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Švedska

Ovaj odjeljak sadržava pregled švedskog sustava zemljišnih knjiga, koji ima pet sastavnih dijelova.

Sadržaj omogućio
Švedska

Koje se informacije mogu dobiti iz švedskih zemljišnih knjiga?

Sustav zemljišnih knjiga, koji se sastoji od nekoliko dijelova, nacionalni je registar koji ima nekoliko svrha. Pruža informacije o:

 • nekretninama i objektima u suvlasništvu
 • administrativnoj podjeli
 • adresama lokacija
 • geometrijskom području nekretnina – katastarskim planovima
 • vlasništvu
 • opterećenju i upisima
 • hipotekama
 • služnosti i plodouživanju
 • planovima i propisima o uporabi zemljišta
 • povijesnim spomenicima
 • mjerama za parcelaciju zemljišta
 • pravima dugotrajnog zakupa
 • povijesti
 • zgradama
 • informacijama o porezu na nekretnine
 • itd.

Zemljišnim knjigama upravlja Lantmäteriet (švedska Geodetska uprava).

Je li pristup zemljišnim knjigama besplatan?

Informacije dobivene pri osobnom posjetu ili telefonski ne naplaćuju se. Informacije se mogu zatražiti i prema načelu pristupa javnim pismenima. Elektronički pristup zemljišnim knjigama naplaćuje se, osim usluge Min fastighet (Moja imovina), koja je besplatna.

Kako pretraživati zemljišne knjige

Mnoge usluge elektroničkog pretraživanja dostupne su izravno na internetskim stranicama švedske Geodetske uprave ili preko njezinih posrednika, Lantmäteriets återförsäljare, navedenih na tim stranicama. Za većinu usluga potrebna je prethodna registracija. Moguć je izravan internetski pristup uslugama ili pristup odabirom i obradom. Na internetskim stranicama Geodetske uprave dostupna je i usluga

 • Moja imovina: sadržava detaljne informacije. Usluga je dostupna samo vlasniku imovine.

Povijest švedskog sustava zemljišnih knjiga

Elektronički sustav pokrenut je 1970-ih, a pohrana svih informacija dovršena je 1995. Tehnički uvjeti i, u određenoj mjeri, sadržaj zemljišnih knjiga postupno su se razvijali, kao i način na koji im se pristupa. Planira se uvođenje potpuno nove tehnološke platforme za zemljišne knjige. Taj je posao započeo i nastavit će se u nadolazećim godinama.

Poveznice

Internetske stranice švedske Geodetske uprave na engleskom jeziku

Posljednji put ažurirano: 30/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.