Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Rejestry nieruchomości w państwach UE

Švedska

W niniejszej części przedstawiono w zarysie szwedzki rejestr nieruchomości, którego jedną z pięciu części stanowi rejestr gruntów.

Sadržaj omogućio
Švedska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze nieruchomości?

Rejestr nieruchomości, którego częścią jest rejestr gruntów, jest krajowym rejestrem o wielorakim przeznaczeniu zawierającym informacje na temat:

 • nieruchomości i gruntów objętych współwłasnością,
 • podziałów administracyjnych,
 • adresów,
 • danych geometrycznych określających obszar nieruchomości/map katastralnych,
 • własności,
 • hipotek i aktów ustanawiających hipotekę,
 • służebności i użytkowania,
 • planów i regulacji dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
 • zabytków,
 • sposobów podziału gruntów itp.,
 • praw dzierżawy gruntów,
 • historii,
 • budynków,
 • danych podatkowych.

Rejestr gruntów prowadzi szwedzki organ ds. map, katastru i ewidencji gruntów (Lantmäteriet).

Czy dostęp do szwedzkiego rejestru nieruchomości jest bezpłatny?

Informacje udzielane osobiście lub telefonicznie są bezpłatne. Dostęp do informacji jest zapewniany również zgodnie z zasadą dostępu do dokumentów publicznych. Elektroniczny dostęp do rejestru podlega opłatom, z wyjątkiem usługi Min fastighet (moje nieruchomości), która jest bezpłatna.

W jaki sposób przeszukiwać szwedzki rejestr nieruchomości?

Istnieje możliwość bezpośredniego skorzystania z szeregu usług wyszukiwania elektronicznego na stronie rejestru lub przy pomocy przedstawicieli rejestru (których wymieniono na stronie internetowej rejestru). Skorzystanie z większości usług wymaga wykupienia abonamentu. Dostęp można uzyskać za pośrednictwem usług online lub wyboru i przetwarzania danych. Na stronie internetowej rejestru można też skorzystać z usługi:

 • Min fastighet (moje nieruchomości), która zawiera szczegółowe informacje dostępne wyłącznie dla właścicieli nieruchomości.

Istnieje także możliwość uzyskania dostępu do informacji pochodzących z innych krajów za pośrednictwem EULIS (europejskiego serwisu informacji o nieruchomościach).

Historia szwedzkiego rejestru nieruchomości

Rejestr elektroniczny utworzono w 1970 r. Do 1995 r. zakończono gromadzenie informacji w pełnym wymiarze. Rozwój środowiska technicznego rejestru nieruchomości oraz środków dostępu do niego przebiegał stopniowo. Istnieją plany wprowadzenia nowej platformy technologicznej w zakresie rejestru gruntów. Prace w tym kierunku zostały rozpoczęte i będą kontynuowane w najbliższych latach.

Ciekawe strony

Europejski serwis informacji o nieruchomościach (Eulis)

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.