Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: görög.
Swipe to change

Tagállami szintű ingatlan-nyilvántartások

Görögország

Görögországban azokon a térségekben, ahol a telekkönyvi bejegyzések megtörténtek, Kataszternek (κτηματολόγιο) nevezett elektronikus teleknyilvántartási rendszer működik. A helyi jelzálog-nyilvántartások (υποθηκοφυλακεία) ideiglenesen szintén teleknyilvántartási rendszerekként (κτηματολογικά γραφεία) működnek. A Hellén Kataszterről szóló 1998. évi 2664. törvény értelmében azokban a térségekben, ahol az ingatlanátruházásokat és jelzálogjogokat nyilvántartó előző rendszert felváltó Kataszter 2003 óta működik, a teleknyilvántartási adatok kizárólag elektronikusan tárolhatók és frissíthetők. A telekkönyvi adatokat tároló adatbázist az egész ország vonatkozásában központilag a Ktimatologio (Κτηματολόγιο Α.Ε.) társaság működteti, a frissítés a jogügyletek alapján a helyi teleknyilvántartásokból történik.

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Mit kínál a görög ingatlanadat-nyilvántartási és irattárolási rendszer?

Minden járási polgári bíróság (ειρηνοδικείο) joghatósága alatt működik egy vagy több ingatlan-nyilvántartási hivatal, amely a következő törvényi szolgáltatásokat nyújtja:

  1. az illetékességi területükön lévő ingatlan bejegyzése, lefoglalása vagy zár alá vétele;
  2. átvezetés azon jogügyletek esetében, ahol ezt jogszabály írja elő, valamint
  3. perek és minden egyéb, az ingatlannal összefüggő jogügylet vagy széljegyzet bejegyzése.

Görögországban 26 díjazás ellenében és 320 díjmentesen működő jelzálog-nyilvántartás van.

A feladataikat díjazás ellenében végző jelzálog-nyilvántartási hivatalok (έμμισθα υποθηκοφυλακεία) az Igazságügyi Minisztérium fennhatósága alá tartoznak.

A Rodosz és Kosz szigeten működő rodoszi és kosz-leroszi telekkönyvi hivatal, ahol az ingatlanbejegyzési rendszer telekközpontú, az Igazságügyi Minisztérium által nyújtott szolgáltatásként működik.

A feladataikat díjmentesen végző jelzálog-nyilvántartási hivatalok (άμισθα υποθηκοφυλακεία) lehetnek:

  1. szakosodott hivatalok (ειδικά), melyeket ingatlan-nyilvántartási tisztviselő (υποθηκοφύλακας) vezet, akit sikeres versenyvizsgát követően az igazságügyi miniszter nevez ki, vagy
  2. nem szakosodott hivatalok (μη ειδικά), melyeket a hivatal élére kinevezett közjegyző irányít.

A fenti jelzálog-nyilvántartások elérhetősége a Görög Igazságügyi Minisztérium honlapján található.

Ezenkívül Görögországban intézményes kereteket alakítottak ki az ingatlan-nyilvántartó Hellén Kataszter (Εθνικό Κτηματολόγιο) tanulmányozására, fejlesztésére és működtetésére. Ezzel a feladattal a Ktimatologio magáncéget bízták meg.

A Hellén Kataszter az ingatlanokra vonatkozó jogi, műszaki és egyéb adatok, valamint kapcsolódó jogok bejegyzésére szolgáló, az állam által garantált egységes rendszer.

A Hellén Kataszter különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • mindenfajta, jog létesítésére, átruházására, megváltoztatására vagy megszüntetésére irányuló tulajdonjogi jogügylet bejegyzése. A jogügyletek csak alapos ellenőrzést követően kerülhetnek bejegyzésre, így a jogügyletet nem jegyzik be, ha az ingatlant átruházó személy a telekkönyvben nem az ingatlan tulajdonosaként szerepel;
  • az ingatlan földrajzi elhelyezkedésének (alakjának, méretének és helyrajzi számának) bejegyzése;
  • az állami ingatlanok rendszeres bejegyzése, valamint
  • a haszonélvezeti jogok bejegyzése.

Jogi adatbázis

A Hellén Kataszterről alapinformációk a Kataszter honlapján találhatók.

Ingyenes-e a görög ingatlanadat-tárolási szolgáltatásokhoz való hozzáférés?

Azokban a térségekben, ahol a teleknyilvántartás ideiglenesen működik, a megfelelő hivatalokban ingyenesen igénybe vehető számítógépek állnak rendelkezésre, melyekkel elektronikusan lehet keresni az adatokban.

A nemzeti stratégiai referenciakeret értelmében a Ktimatologio nevű cég megbízást kapott a jelzálog-nyilvántartásokba történő elektronikus dokumentumfelviteli projekt kidolgozására annak érdekében, hogy az ország fennmaradó részében is befejeződjenek a telekkönyvi bejegyzések. A projekt része infrastruktúra kialakítása a következők érdekében: a) a teleknyilvántartási adatokba történő bejegyzések céljából online okmány feltöltés, valamint b) a nyilvántartásból történő kivonat-kérelmek online bevitele és feldolgozása.

A vonatkozó rendelkezéseket a Környezetvédelmi és Energetikai Minisztérium által összeállított jogszabály-tervezet tartalmazza.

A görög ingatlanadat-nyilvántartási és irattárolási rendszer története

A teleknyilvántartási rendszerről először az 1836. évi 41. törvény rendelkezett. A fent említett hatóságok a teleknyilvántartás kezdeteitől rendelkeznek telekadatokkal.

Azokban a térségekben, ahol a telekkönyvi bejegyzések megtörténtek, a helyi jelzálog-nyilvántartások ideiglenes teleknyilvántartásokként működnek azóta, hogy a görög térképészeti és telekkönyvi szervezet (Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος – ΟΚΧΕ) a Kataszter létrehozásáról döntött. Ettől az időponttól kezdve a telekkönyvi adatokban bekövetkezett ügyleteket kizárólag elektronikus módon rögzítik.

Hogy keressek az adatokban?

Az elektronikus teleknyilvántartási rendszer a) személyes adatok alapján, b) a Hellén Kataszter kódja alapján és/vagy c) az ingatlan címe alapján történő keresést teszi lehetővé.

Kapcsolódó linkek

Hellén Kataszter

Utolsó frissítés: 22/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.