Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű ingatlan-nyilvántartások

Szlovákia

Ez a rész a szlovákiai ingatlan-nyilvántartásról ad áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

Mit kínál a szlovákiai ingatlan-nyilvántartás?

A Szlovákia Ingatlan-nyilvántartási Portál (Slovenský katastrálny portál) a Szlovák Köztársaság Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hatósága (Úrad geodésie, kartografie a katastra Slovenskej republiky), és egy másik, ingatlan-nyilvántartással foglalkozó központi kormányzati hatóság tulajdonában van. A portált a Pozsonyi Földrajzi és Kartográfiai Intézet (Geodetický a kartografický ústav Bratislava) működteti és tartja karban.

A portál jogi és ténybeli információkat biztosít az ingatlantulajdonokról. A nyilvántartást hetente egyszer frissítik. A keresés szlovák és angol nyelven érhető el. A portál a következőkhöz biztosít hozzáférést:

 • a földrajzi információkat tartalmazó aktában található különböző adatok – kataszteri térképek,
 • a leírást tartalmazó aktában található különböző adatok – parcellákra, szerkezetekre, sík területekre, nem lakáscélú helyiségekre és tulajdoni lapra vonatkozó információk,
 • települések nyilvántartása, kataszteri körzetek nyilvántartása,
 • statisztikai jelentések,
 • földtípusonkénti becsült érték,
 • az ingatlan-nyilvántartás előtt folyamatban lévő eljárások státuszával kapcsolatos információ,
 • bejegyzési kérelmekről született döntésekkel kapcsolatos értesítések.

A tulajdoni lap (list vlastníctva) az ingatlanról, annak tulajdonosairól, az ingatlanhoz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó jogokról nyújt tájékoztatást. Nevezetesen az alábbiakat tartalmazza:

 • egyedi azonosítószám,
 • a kerület neve, ahol az adott ingatlan található,
 • az adott önkormányzat neve,
 • a kataszteri kerület neve,

A tulajdoni lap 3 fő részből áll:

A. rész – az ingatlan fizikai tulajdonságai, amelyben az ingatlanra vonatkozó joggal kapcsolatban a következő adatok vannak felsorolva az érintett ingatlanra nézve:

 • földterület,
 • telektípus,
 • az ingatlan engedélyezett használatát megjelölő kód,
 • beépített községi területhez való viszonya,
 • az A. résszel kapcsolatos egyéb magyarázó adatok,

B. rész – tulajdonosok vagy egyéb jogosult személyek, az alábbiak részletezésével:

 • keresztnév,
 • vezetéknév,
 • ingatlantulajdonosok és egyéb jogosult személyek leánykori neve vagy neve,
 • születési idő,
 • személyi azonosítószám vagy a szervezet nyilvántartási száma,
 • tulajdoni hányadok,
 • tulajdonszerzés jogcíme közokirat vagy egyéb dokumentumok alapján,
 • székhely vagy lakóhely,
 • a B. résszel kapcsolatos egyéb magyarázó adatok,

C. rész – terhelések az alábbiak részletezésével:

 • az ingatlant terhelő szolgalmi jogok (az ingatlant terhelő szolgalmi jog tartalma, az abból hasznot húzó személy megnevezése, a szolgalmi jog bejegyzése a tulajdonosi okiratokban)
 • jelzálogjog (a jelzálogjog jogosultjának megnevezése), valamint elővételi jog, ha ez érinti a jelzálogjogot (az elővételre jogosultak megnevezése),
 • egyéb jogok, amennyiben azok a használat feltételeként vannak megállapítva
 • a B. résszel kapcsolatos egyéb magyarázó adatok,
 • rávezetett kiegészítések/javítások,

A C. rész nem tartalmaz információkat adósságok összegéről.

Ingyenes-e a szlovák ingatlan-nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Az ingatlan-nyilvántartásban elérhető információ mindenki számára ingyenes.

A szlováki ingatlan-nyilvántartás története

Az ingatlan-nyilvántartási portál 2004 óta működik. 2007 szeptembere óta adatok ingyenes rendelkezésre állását törvény biztosítja.

Kapcsolódó linkek

Ingatlan-nyilvántartási portál, Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hatóság honlapja

Utolsó frissítés: 27/02/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.