ES šalių žemės registrai

Austrija

Šiame tinklalapyje pateikiama žemės kadastro Austrijoje apžvalga.

Turinį pateikė
Austrija

Kokią informaciją galima rasti žemės kadastre?

Žemės kadastre (vok. Grundbuch) pateikiama teisinė ir faktinė informacija. Jame išdėstyta dokumentais pagrįsta informacija apie visus teisiškai privalomus Austrijos nekilnojamojo turto sandorius.

Su žemės kadastru ir jo elektroniniu dokumentų archyvu galima susipažinti per teismus, notarus, advokatus ir tam tikras specialias įmones, vadinamąsias Verrechnungsstellen.

Ar žemės kadastru galima naudotis nemokamai?

Už naudojimąsi kadastru teismui, notarui, advokatui arba vienai iš Verrechnungsstellen reikia sumokėti nedidelį mokestį. Visų Verrechnungsstellen sąrašas pateikiamas Austrijos teisingumo sistemos svetainėje: Service -> Datenbanken -> Grundbuch -> Grundstücksdatenbank.

Kaip atlikti paiešką žemės kadastre?

Įrašius kadastro savivaldybės (vok. Katastralgemeinde) numerį ir įrašo numerį (Einlagezahl arba EZ) arba sklypo numerį (Grundstücksnummer), iš duomenų bazės galima gauti šią informaciją:

  • einamuosius ir istorinius išrašus iš žemės kadastro;
  • išrašus iš pagalbinių indeksų (vok. Hilfsverzeichnisse)

Ši informacija apima visus galiojančius įrašus. Pateikus prašymą taip pat galima gauti duomenis, kurie anksčiau buvo ištrinti (taikoma įrašams, kurie padaryti po to, kai kadastras pradėtas tvarkyti elektronine forma. Norint gauti senesnius įrašus reikia kreiptis dėl popierinės versijos).

Pagrindinis kadastras, įrašų rinkinys ir pagalbiniai indeksai yra vieši. Jeigu ieškoma tik individualių savininkų, galioja griežti prieigos prie informacijos apribojimai. Jeigu galite įrodyti, kad esate teisiškai suinteresuotas, galite atlikti tokią paiešką per apylinkės teismo (vok. Bezirksgericht) žemės kadastro departamentą.

Žemės kadastro istorija

Nuo maždaug 1870 iki 1992 m. žemės kadastrai buvo tvarkomi popieriuje. 1980–1992 m. įrašai buvo perkelti į žemės kadastro duomenų bazę. 2012 m. gegužės 7 d. žemės kadastras buvo perkeltas į naują programą ir nuo tada jis buvo toliau plėtojamas ir automatizuojamas.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.