Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: nyderlandų.
Swipe to change

ES šalių žemės registrai

Belgija

Šiame skirsnyje apžvelgiamas Belgijos nekilnojamojo turto registras.

Turinį pateikė
Belgija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokios informacijos galima rasti Belgijos nekilnojamojo turto registre?

Belgijoje informacijos apie nekilnojamąjį turtą galima rasti trijų tipų įstaigose: nekilnojamojo turto registre (kadaster/kadastre), registravimo tarnybose (registratiekantoren/bureaux de l’enregistrement) ir hipotekos registruose (hypotheekbewaringen/conservations d’hypothèques). Šios trys įstaigos pavaldžios Federalinės finansų ministerijos Nacionaliniam nuosavybės dokumentų departamentui (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie/Administration Générale de la Documentation Patrimoniale). Pagrindinė, bet ne vienintelė nekilnojamojo turto registro ir kitų registravimo įstaigų funkcija susijusi su mokesčiais. Hipotekos registruose registruojamos daiktinės nuosavybės teisės – naujai atsiradusios ir inter vivos perduodamos daiktinės teisės į nekilnojamojo turto objektus hipotekos registre turi būti registruojamos tam, kad galėtų būti panaudojamos prieš sąžiningus trečiuosius asmenis.

Ar Belgijos nekilnojamojo registro informacija nemokama?

Ne, norint gauti duomenų iš nekilnojamojo turto registre, registravimo tarnybose ar hipotekos registruose kaupiamų dokumentų, reikia sumokėti mokestį. Jo dydis priklauso nuo reikalingo dokumento ir prašomos informacijos pobūdžio.

Kaip atlikti paiešką Belgijos nekilnojamojo turto registre

Paprastai duomenis apie nekilnojamąjį turtą ir (arba) asmenis, turinčius daiktinių teisių į šį turtą, galima rasti nurodant nekilnojamojo turto objekto duomenis (adresą ir (arba) numerį nekilnojamojo turto registre) arba asmens, turinčio į jį daiktinių teisių, duomenis (vardą, pavardę ir (arba) tapatybės numerį).

Nacionalinis nuosavybės dokumentų departamentas yra sudaręs sutarčių su susijusių sričių specialistais (notarais, matininkais ir nekilnojamojo turto agentais) dėl tam tikrų nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu.

Belgijos nekilnojamojo turto registro istorija

Nekilnojamojo turto registro, registravimo tarnybų ir hipotekos registrų dokumentai kaupiami nuo pat Belgijos valstybės sukūrimo.

Tačiau istorija nestovi vietoje – jau greitai bus baigtas rengti ir įgyvendintas projektas, pagal kurį visų trijų registrų duomenys bus kaupiami viename centriniame registre.

Paskutinis naujinimas: 07/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.